nlen

Heeft u plannen voor windenergie?

Windenergie op land

De Nederlandse windenergiesector biedt vele mogelijkheden voor de realisatie van (nieuwe) windenergieprojecten op land. Ventolines adviseert niet alleen in de ontwikkeling, bouw en het beheer van nieuwe projecten, maar tevens in de opschalings- en saneringssector.

Ontwikkeling

Ventolines is betrokken bij de ontwikkeling van zowel groot- als kleinschalige windprojecten. Door onze kennis en ervaring op ontwikkelingsgebied kunnen wij bij de vele vragen die er vaak zijn in deze fase van het project onze opdrachtgevers goed adviseren en begeleiden. Met grondeigenaren kunnen we ook meedenken over oplossingen om een project in eigen beheer te ontwikkelen.

Contractering en financiering

Bij een windproject zijn vaak tientallen contracten nodig om zaken goed te regelen. Denk aan overeenkomsten tussen banken en de lenende partij, contracten met verschillende aannemers, ontwerpers en beheerders, een contract voor de stroomverkoop, rechten van opstal en erfdienstbaarheid en een netaansluitingsovereenkomst. Ventolines adviseert u over integrale contractstrategieën en zorgt voor een goede uitonderhandeling van de contracten voor uw project. Niet alleen tijdens de projectvoorbereiding, maar ook tijdens de bouw- en beheerfase. Tevens adviseert Ventolines haar opdrachtgevers over financierings-, eigen vermogen- en participatiestructuren en zij kan duidelijk de participatiemogelijkheden in kaart brengen. Het team van Ventolines beschikt over financiële, juridische en technische experts die complementair kunnen adviseren over financieringsvraagstukken.

Bouw

Ventolines heeft de bouw begeleid van vele klein- en grootschalige windprojecten. Werkzaamheden bestaan onder andere uit het project-, site- en contractmanagement. Ons doel is uw project veilig, op tijd en binnen budget op te leveren.

Beheer

Ventolines beschikt over een ervaren asset managementorganisatie met veel (technische) kennis over windturbines (zowel oude als nieuwe installaties), serviceproviders en contracten. Ons team is in staat om de windturbines technisch te inspecteren en de technische status en de kwaliteit van het onderhoud te beoordelen. Tevens maakt Ventolines gebruik van een geavanceerd windparkmanagement- en monitoringssysteem. Door middel van continue en effectieve turbineprestatiemonitoring, proactief projectmanagement en kwaliteitsbeheer kan Ventolines zorgen voor een optimaal rendement van uw windpark. Naast het technisch beheer kan Ventolines tevens zorgen voor het commercieel (contractmanagement) en financieel beheer van uw windpark.

Als u meer wilt weten over windenergie op land kunt u contact opnemen met Allard van der Steege