nlen

Werken aan windenergie op water?

Windenergie op water

Een offshore windproject kent grote verschillen met een project op land. Het werken vanaf het water stelt andere eisen aan projectmanagement, kent een ander soort risicoprofiel en stelt striktere eisen aan de borging van de veiligheid. Ons team heeft veel ervaring met offshore windprojecten in zowel binnen- als buitenland. Deze kennis is toegepast en uitgebreid met de ontwikkeling, de bouw en het operationele beheer van Westermeerwind en de bouwbegeleiding van het windproject Block Island Wind Farm, het eerste offshore windpark in de Verenigde staten. We brengen dat momenteel verder in praktijk met de ontwikkeling van Windpark Fryslân. U kunt Ventolines inschakelen voor overall projectmanagement van uw windproject of ons betrekken bij een of meerdere van de volgende projectstadia: ontwikkeling, tenderbegeleiding, contractering en financiering, bouw en beheer.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van windenergie op zee vereist uitstekende kennis en ervaring op het gebied van omgevings- en stakeholdermanagement. Daarnaast is het traject van vergunningsaanvragen, windstudies en windmeetcampagnes, parkontwerp en elektriciteitsnetwerkaansluitingen van groot belang. Door de ervaring van Westermeerwind en windpark Fryslân kent Ventolines als geen ander de interactie tussen alle elementen van projectontwikkeling en de nauwe relaties met contractering, financiering, bouw en beheer.

Contractering en financiering

Bij een windproject zijn vaak tientallen contracten nodig om zaken goed te regelen. Denk aan overeenkomsten tussen banken en de lenende partij, contracten met verschillende aannemers, ontwerpers en beheerders, een contract voor de stroomverkoop, opstalrechten en de netaansluitingsovereenkomst. Ventolines adviseert u over de contractstrategie en zorgt voor een goede uitonderhandeling van de contracten voor uw project. Niet alleen tijdens de projectvoorbereiding, maar ook tijdens de bouw- en beheerfase. Tevens adviseert Ventolines haar opdrachtgevers over financierings-, eigen vermogen- en participatiestructuren en zij kan duidelijk de participatiemogelijkheden in kaart brengen. Het team van Ventolines beschikt over zowel financiële, juridische als technische experts die complementair kunnen adviseren over financieringsvraagstukken.

Bouw

Ventolines heeft de bouw begeleid van windpark Westermeerwind. Werkzaamheden bestonden onder andere uit het uitvoeren van veiligheids- en kwaliteitsinspecties als ook het project-, site- en contractmanagement.

Beheer

Ventolines beschikt over een ervaren asset managementorganisatie met veel (technische) kennis over windturbines (zowel oude als nieuwe installaties), serviceproviders en contracten. Ons team is in staat om de windturbines technisch te inspecteren, de technische status en de kwaliteit van het onderhoud te beoordelen. Tevens maakt Ventolines gebruik van een geavanceerd windparkmanagement- en monitoringssysteem. Door middel van continue en effectieve turbineprestatiemonitoring, proactief projectmanagement en kwaliteitsbeheer kan Ventolines zorgen voor een optimaal rendement van uw windpark. Naast het technisch beheer kan Ventolines tevens zorgen voor het commercieel (contractmanagement) en financieel beheer van uw windpark.

Als u meer wilt weten over windenergie op water kunt u contact opnemen met Thibaut de Groen