Financieel advies en financiële structurering

Financieel advies

Bij alle facetten van een duurzaam energieproject is specialistische financiële kennis nodig.
Financieel advies is nodig bij de ontwikkelingsfase, contracteringsfase, bouwfase en gedurende de exploitatie. Ventolines levert deze kennis.

Wij combineren financiële kennis met korte lijntjes naar onze specialisten op andere vakgebieden. Jouw voordeel van dit samenspel is voorspelbaarheid van de financiële uitkomst en optimale financierbaarheid. Ons motto is dan ook ‘regeren is vooruitzien’.

Ons financieel team bestaat uit allround financiële professionals die inzetbaar zijn bij diverse financiële vraagstukken in de duurzame energiesector. Wij ondersteunen je bij financiële transacties zoals een (her)financiering, verkoop, overnames, financiële burgerparticipatie, waarderingen en due diligence, en uitvoering van financiële analyses.

Onze financiële diensten

 • Projectfinanciering:
  Wij begeleiden projectfinancieringstransacties. Van analyse en structurering tot en met procesmanagement en finale contractonderhandelingen.
  Lees hier hoe we voor Windpark Fryslân, Westermeerwind en ECN een aantal projectfinancieringstransacties hebben uitgevoerd.
 • Overnametransacties:
  Wij begeleiden kopers en verkopers met alle facetten van overnametransacties van een duurzaam energieproject. Onze specialisten zetten een transactiestructuur en een financieel model voor je op. Wij faciliteren de due diligence en begeleiden je tot het ondertekenen van de koopovereenkomst en de overdracht van de aandelen of activa.
  Lees hier hoe we voor ECN Wind Energy Facilities en Kroningswind een internationale koper hebben gevonden.
 • Ontwikkelfinanciering:
  Een duurzaam energieproject ontwikkelen kost geld terwijl de opbrengsten pas later komen.
  Wij adviseren op de financiële structurering en het financieringsproces van eigen vermogen. Denk hierbij aan het aantrekken van kapitaal tijdens de ontwikkeling en eigen vermogen op financial close. Een andere mogelijkheid is financiële burgerparticipatie. Met onze inventieve en resultaatgerichte aanpak creëren wij kansen en waarde voor jou.
 • Due diligence:
  Wij voeren een boeken- en contractonderzoek (due diligence) uit of begeleiden dit voor je. Wij doen dit bij overnametransacties of een (project)financiering. Het is voor ons belangrijk dat onze klanten een gefundeerde investeringsbeslissing kunnen nemen.
 • Financiële modellen & analyse:
  Als je een duurzaam energieproject wilt verkopen is het van groot belang dat zowel jij als de potentiële koper de waarde daarvan begrijpt. Een gedegen financieel model is daarbij onontbeerlijk. Niet alleen voor jou, maar ook voor het vertrouwen dat een mogelijke koper in jouw cijfers heeft. Jouw voordeel: het maximaliseren van de waarde van je duurzaam energieproject.
  Wij kunnen voor jou financiële modellen opstellen voor bijvoorbeeld de waardering van een project, een projectfinanciering of een financiële analyse voor de haalbaarheid van een project. Wij kunnen je begeleiden bij een aanbesteding, de subsidieaanvraag, een contractonderhandeling of voor het financieel management tijdens de operationele fase.

Waarom financieel advies van Ventolines?

Onze brede ervaring en kennis van de energiesector, verschillende duurzame energietechnieken en gerelateerde bedrijfskundige, juridische, financiële en communicatie vraagstukken zetten wij in voor onze klanten.
Ons financieel team werkt nauw samen met onze technische en juridische specialisten. Omdat we een goede kijk hebben op de marktuitdagingen van de toekomst in de duurzame-energiesector kunnen we deze nu al vertalen naar inventieve oplossingen waar jij als klant baat bij hebt.
Met onze daadkrachtige aanpak volgens een duidelijk op maat gemaakt stappenplan en integrale kijk op een project, focussen we bij elke stap op jouw vraag en het beoogde eindresultaat. Zo kunnen we onze opdrachtgevers over de gehele breedte van een project vooruithelpen. Hiermee leveren we een uniek totaalpakket.

Ons motto: vooruit met duurzame energie.

Call Now Button