Financieel Advies & Structurering

Bij alle facetten van een duurzaam energieproject is specialistische financiële kennis nodig. Financieel advies is nodig bij de verschillende projectfases; ontwikkeling, bouw en exploitatie. Ventolines levert deze kennis.

Wij combineren financiële kennis met korte lijntjes naar onze specialisten op andere vakgebieden. Het voordeel van dit samenspel is voorspelbaarheid van de financiële uitkomst en optimale financierbaarheid. Ons motto is dan ook ‘regeren is vooruitzien’.

Ons financieel team bestaat uit allround financiële professionals die inzetbaar zijn bij diverse financiële vraagstukken in de duurzame energiesector. Wij ondersteunen bij financiële transacties zoals een (her)financiering, verkoop, overnames, financiële burgerparticipatie, waarderingen en due diligence, en uitvoering van financiële analyses.

Waarmee kunnen we u helpen?

Projectfinanciering:

We begeleiden projectfinancieringstransacties. Van analyse en structurering tot en met procesmanagement en contractonderhandelingen. Lees hier hoe we voor Windpark FryslânWestermeerwind en ECN Wind Energy Facilities een aantal projectfinancieringstransacties hebben uitgevoerd.

Overnametransacties:

We begeleiden kopers en verkopers met alle facetten van overnametransacties van een duurzaam energieproject. Onze specialisten zetten een transactiestructuur en een financieel model op. Wij faciliteren de due diligence en begeleiden onze opdrachtgevers tot het ondertekenen van de koopovereenkomst en de overdracht van de aandelen of activa.
Lees hier hoe we voor ECN Wind Energy Facilities en Kroningswind een internationale koper hebben gevonden.

Ontwikkelfinanciering:

Een duurzaam energieproject ontwikkelen kost geld terwijl de opbrengsten pas later komen. Wij adviseren op de financiële structurering en het financieringsproces van eigen vermogen. Denk hierbij aan het aantrekken van kapitaal tijdens de ontwikkeling en eigen vermogen op financial close. Een andere mogelijkheid is financiële burgerparticipatie. Met onze inventieve en resultaatgerichte aanpak creëren wij kansen en waarde voor onze opdrachtgevers.

Due diligence:

Ventolines voert een boeken- en contractonderzoek (due diligence) uit of begeleidt dit. We doen dit bij overnametransacties of een (project)financiering. Het is voor ons belangrijk dat onze klanten een gefundeerde investeringsbeslissing kunnen nemen.

Financiële modellen & analyse:

Als je een duurzaam energieproject wilt verkopen, is het van groot belang dat zowel de verkoper als de potentiële koper de waarde daarvan begrijpt. Een gedegen financieel model is hierbij essentieel. Niet alleen voor de verkoper, maar ook voor het vertrouwen dat een mogelijke koper in de cijfers heeft. Voordeel: het maximaliseren van de waarde van het duurzame energieproject. We kunnen financiële modellen opstellen voor bijvoorbeeld de waardering van een project, een projectfinanciering of een financiële analyse voor de haalbaarheid van een project. Wij bieden begeleiding bij aanbestedingen, subsidieaanvragen, contractonderhandelingen en het financieel management tijdens de operationele fase van een project.

Team met specialisten

Ons financieel team werkt nauw samen met onze technische en juridische specialisten. Omdat we een goede kijk hebben op toekomstige uitdagingen in de duurzame energiesector kunnen we deze nu al vertalen naar inventieve oplossingen waar onze klanten baat bij hebben. Met een daadkrachtige, integrale aanpak, werken we volgens een op maat gemaakt stappenplan. We focussen bij elke stap op de vraag en het beoogde eindresultaat. Hiermee leveren we een uniek totaalpakket. Zo helpen we opdrachtgevers over de gehele breedte van een project vooruit.

Call Now Button