Zonnepark

Woud­huizer­mark

Over dit project

Ten zuidoosten van Apeldoorn hebben een aantal agrarisch ondernemers percelen in eigendom waar ze nu mais op verbouwen. Op die gronden willen ze graag een zonnepark realiseren, een 100% lokaal initiatief. Voor de ontwikkeling van het zonnepark hebben ze de hulp ingeschakeld van Ventolines.

Het gebied van het toekomstige zonnepark is ongeveer 13 hectare groot en ligt aan de zuidoostkant van Apeldoorn, in de oksel van de autoweg N345 en de autosnelweg A50, ten westen van het bedrijventerrein de Ecofactorij. Naar verwachting kan dit zonnepark jaarlijks ongeveer 9500 megawattuur aan stroom opleveren, vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 3200 huishoudens. Bovendien willen de initiatiefnemers, in overleg met de omgeving, het zonnepark zo goed mogelijk met natuur inrichten.

Het gebied is om een aantal redenen geschikt voor een zonnepark. Het gebied is groot, waardoor er genoeg ruimte is voor zonnepanelen en de landschappelijke inpassing daarvan. Bovendien kan het zonnepark worden aangesloten op een elektriciteitsnetwerk in de buurt. Ook ligt het gebied naast de snelweg en een bedrijventerrein waardoor het zicht op de locatie voor woningen beperkt is.

Op dit moment bevindt het project zich in de fase van de vergunningsverlening.

Voor meer informatie: zonneparkwoudhuizermark.nl

Call Now Button