nlen

Delfzijl Zuid Uitbreiding

Ten zuidoosten van Delfzijl ligt het bestaande windpark Delfzijl Zuid. Een aantal initiatiefnemers – die allemaal betrokken zijn bij het bestaande windpark Delfzijl Zuid – plannen een uitbreiding van het park met 15 tot 21 turbines. Ventolines voert de ontwikkeling uit voor de verschillende initiatiefnemers. Werkzaamheden zijn o.a. overeenstemming bereiken met provincie en gemeente, grondovereenkomsten sluiten, opbrengstberekeningen maken, opstelling van het windpark optimaliseren, contact met de omgeving (zoals informatieavonden) en het toepassen van de Provinciale coördinatieregeling waarbij het bestemmingsplan gewijzigd wordt en de vergunningen geregeld. Het vermogen zal rond de 50 MW liggen, wat voldoende elektriciteit levert voor 44.000 huishoudens.

Meer informatie: delfzijlzuiduitbreiding.nl