nlen

Delfzijl Zuid Uitbreiding

Ten zuidoosten van Delfzijl ligt het bestaande windpark Delfzijl Zuid. Een aantal initiatiefnemers – die allemaal betrokken zijn bij het bestaande windpark Delfzijl Zuid – plannen een uitbreiding van het park met 16 windturbines. Ventolines voert de projectontwikkeling uit in opdracht van deze initiatiefnemers. Met de initiatiefnemers en andere belanghebbenden werken wij op basis van een gezamenlijk bepaalde ontwikkelstrategie in stappen toe naar de realisatiefase en, in het verlengde daarvan, de exploitatie van het windpark. De coördinatie- en ontwikkelwerkzaamheden voert Ventolines uit met oog voor de dynamiek die bij de realisatie van windenergieprojecten om de hoek komt kijken. Denk hierbij aan milieutechnische-, politieke-, financieel-economische en maatschappelijke factoren. Binnen de scope van het aan ons toevertrouwde projectmanagement vallen o.a. de volgende werkzaamheden: grondovereenkomsten sluiten, financiële opbrengstcalculaties maken, engineering, contact met de omgeving (zoals informatieavonden), het planologische proces ten behoeve van het bestemmingsplan en de vergunningen, netaansluitingsovereenkomsten afsluiten, de aanbesteding en contractering van de turbines en de infrastructuur. Het vermogen van het windpark zal rond de 65 MW liggen, wat voldoende elektriciteit levert voor 55.000 huishoudens.

Meer informatie: delfzijlzuiduitbreiding.nl