nlen

ECN Wind Energy Facilities

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het grootste onderzoeksinstituut op energiegebied in Nederland en ook internationaal een belangrijke speler, in het bijzonder op het gebied van windenergie (windmetingen, advies).

Wat betreft windenergie richt ECN zich op het substantieel verlagen van de kosten voor met name offshore windenergie, bijvoorbeeld door verbeterde turbine-ontwerpen, efficiënter onderhoud en het toepassen van kennis over windparksystemen.

ECN Wind Energy Facilities B.V. (EWEF) is een 100% dochter van ECN en ontwikkelt, bouwt en beheert testparken van windturbines. Testparken bieden de mogelijkheid om onafhankelijk onderzoek te doen op commerciële, in bedrijf zijnde windturbines, wat elders zelden of nooit wordt toegestaan door windparkeigenaren.

EWEF heeft sinds 2003 het EWTW windpark in de Wieringermeer in beheer. EWEF ontwikkelt op dit moment de volgende fase van het EWTW project (EWTW II) en een nieuwe testlocatie nabij de Eemshaven in Groningen. EWTW I heeft aangetoond dat de combinatie van commerciële onderzoeksturbines en prototypes een goede is, en EWEF wil dat succes graag voortzetten.

Het nieuwe project, EWTW II, zal uiteindelijk gaan bestaan uit:

  • 8 commerciële onderzoeksturbines
  • 9 locaties voor windturbineprototypes
  • een nieuw te bouwen 20kV-transformatorstation
  • 10kV en 20kV middenspanning-kabelstrengen en glasvezelverbindingen naar de windturbines
  • windmeetmasten en elektrische testfaciliteiten nabij de windturbines
  • nieuw onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma voor de commerciële onderzoeksturbines

EWEF wordt inhoudelijk ondersteund door Ventolines voor de coördinatie van de contractering en financiering van EWTW II en voor inhoudelijke ondersteuning op het gebied van elektrische werken, turbines en de business case.