nlen

ECN Wind Energy Facilities

ECN Wind Energy Facilities is een 100% dochteronderneming van ECN en ontwikkelt, bouwt en is de manager van wind turbine testlocaties. Test locaties geven de mogelijkheid om onafhankelijk onderzoek te verrichten aangaande commerciële operationele windturbines, iets dat (bijna) nooit wordt toegestaan door eigenaars van winparken. Turbinefabrikanten wordt de mogelijkheid geboden om niet-gecertificeerde turbines te bouwen met als doel aan de benodigde meetwaarden te voldoen voor certificering van de turbine conform de IEC normen.

EWEF is de manager van het EWTW windpark in het Wieringermeer sinds 2003. EWEF ontwikkelt momenteel de volgende fase van het project (EWTW II). Het nieuwe project is onderdeel van het grotere ‘Windplan Wieringermeer’ en is ontwikkelt in samenwerking met Nuon. EWTW I heeft bewezen dat de combinatie van commerciële onderzoeksturbines en prototypes een goede is, en EWEF wil dit succes graag voortzetten.

Het nieuwe project EWTW II zal uiteindelijk het volgende beslaan:

  • 8 commerciële onderzoeksturbines
  • 9 locaties voor wind turbine prototypes
  • 2 nieuwe 21kV onderstations
  • 10kV en 21kV middenspanningskabels en glasvezel aansluitingen naar de turbines
  • Windmeetmasten en elektrotechnische testfaciliteiten nabij de windturbines
  • Een nieuw onderzoekspaviljoen (kantoor)
  • Een nieuw onderzoeks- en ontwikkelingsprogramme voor de commerciële turbines

EWEF heeft Ventolines aangesteld voor de coördinatie van de windturbine contractering , de financiering van EWTW II, het management van de site, HSE en contracten en substantiële ondersteuning op het gebied van elektrische aansluitingen, windturbines en de business case.

Financial Close is bereikt in juli 2018 wat inhoudt dat de bouw doorgang gaat vinden. Bouwwerkzaamheden zijn gestart en het wordt verwacht dat de site volledig operationeel is in de zomer van 2019.