nlen

Windpark Nij Hiddum-Houw

Windpark Nij Hiddum-Houw is gelegen bij de kop van de afsluitdijk en wordt omschreven als één van de beste windlocaties van Nederland. Het bestaande windpark van 10 windturbines wordt vervangen door 9 moderne windtubines met een totaal vermogen van ongeveer 42 MW. De ontwikkeling van het windpark gebeurt in een samenwerking tussen Windpark Gooyum-Houw B.V. en Vattenfall. De bedoeling is dat de directe omgeving in ongeveer 25% van het project kan participeren. De initiatiefnemers zullen de mogelijkheden voor participatie samen vormgeven met de omgevingsadviesraad (OAR). Deze behartigt en benoemt de verschillende belangen uit de omgeving.

Ventolines is verantwoordelijk voor de engineering, contractering van de parkwegen, kraanopstelplaatsen en elektrische werken, contractering van de wind turbines en fundaties en interface management van het windpark.

De planning is dat de bouw in 2020 zal starten.

Voor meer informatie: www.nijhiddumhouw.nl