nlen

Windplan Groen

Windplan Groen is met een gepland totaal van maximaal 110 windturbines het grootste van de vier geplande windenergieprojecten in de Zuidelijke en Oostelijke Flevopolder. Het windenergiebeleid voor deze plannen is door de Provincie Flevoland en de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde vastgelegd in het Regioplan Windenergie.

Windkoepel Groen (WKG) treedt binnen projectgebied Groen op als de initiatiefnemer voor de realisatie van Windplan Groen en de daarmee samenhangende sanering van bestaande windturbines in het projectgebied. De initiatiefnemer is een samenwerkingsverband van voornamelijk bewoners uit het buitengebied van Dronten en Lelystad en lokale ondernemers van bestaande en nieuw te realiseren windturbineopstellingen.

Ventolines is gevraagd om WKG te ondersteunen en van advies te voorzien bij het ontwikkeltraject van Windplan Groen. Op het project is de Rijkscoƶrdinatieregeling van toepassing waarin de benodigde vergunningen en ontheffingen worden gecoƶrdineerd. In dat kader wordt momenteel het Rijksinpassingsplan voorbereid, dat in plaats moet treden van het bestemmingsplan van de gemeenten, om het project ruimtelijk mogelijk te maken.

Namens Ventolines zijn Allard van der Steege, Hein Pijnappel en Ardaan Walvis betrokken bij het projectteam voor WKG.

Voor meer informatie: www.windplangroen.nl