nlen

XY-Wind

XY-Wind is een lokaal initiatief van agrariërs in Oostelijk Flevoland nabij Biddinghuizen. Bijzonder aan dit project is dat er sinds het begin wordt ingezet op brede betrokkenheid vanuit de omgeving. De meeste bewoners uit de buurt zijn lid geworden van de Vereniging XY-Wind, van waaruit het project in eigen beheer wordt geleid en gefinancierd.

Het betreft een project van naar verwachting 10 tot 15 windturbines met een totaal opgesteld vermogen van 30 tot 40 MW. Met andere windenergie-initiatieven uit de omgeving wordt samengewerkt om invulling te geven aan de plannen van de Provincie Flevoland en de Gemeente Dronten op het gebied van windenergie, zoals geformuleerd in het Regioplan Windenergie.

Al in een vroeg stadium hebben de initiatiefnemers ervoor gekozen om de kennis en diensten van Ventolines in te schakelen ter ondersteuning bij de activiteiten in de ontwikkelingsfase van het project. In het afgelopen jaar heeft Ventolines de initiatiefnemers onder andere ondersteund bij het opzetten en uitwerken van de projectstructuur, wat heeft geleid tot de oprichting van de vereniging.