Nieuw hoogspanningsstation verbindt Windplan Groen aan elektriciteitsnet

31-05-2021

foto bij persbericht; start bouw onderstationGDS

Vier betrokkenen bij de bouw staken symbolisch de handen uit de mouwen (v.l.n.r): Gerrit de Regt (namens de windparken), Mark Jurjus (Liander), Casper Huiberts (TenneT) en wethouder Roelof Siepel (gemeente Dronten).

Dronten – 18 mei 2021 – Nabij het Olsterpad in Dronten is vrijdag 28 mei officieel de bouwstart gevierd van Windplan Groen. De bouw van een onderstation (Liander/TenneT) en een transformatorstation van Windkoepel Groen vormen de inleiding tot realisatie van Windplan Groen met negentig windturbines. Acht aangesloten windparken van Windplan Groen delen één aansluiting van 500 MW en hebben daarnaast gezamenlijk een privaat net (een Gesloten Distributie Systeem, GDS) opgericht. Dat GDS wordt aangesloten op het landelijk netwerk via het onderstation van Liander/TenneT.

Het GDS biedt ook derden kans om een aansluiting te krijgen op het landelijk netwerk. Het zonnepark bij Flevonice kan daardoor bijvoorbeeld ook een aansluiting krijgen op het netwerk. Naar verwachting zal in april 2022 het station met de netaansluiting gereed zijn.

Ventolines is als adviseur van Windplan Groen betrokken bij de ontwikkeling, contractering, financiering en bouw van het GDS.

Liander, TenneT en Windplan Groen hebben onderzoek gedaan naar verschillende varianten om de windparken aan te sluiten. Hierbij is gekeken naar de kosten, de maatschappelijke impact, het ruimtebeslag en de doorlooptijd. Uit het onderzoek bleek dat de combinatie van een GDS met een nieuw station ten oosten van Dronten de beste optie was. Het station komt tussen Biddinghuizen en Ketelhaven, bij de Hoge Vaart ter hoogte van Dronten.

Op de bouwlocatie nabij het Olsterpad is dus straks sprake van twee bouwwerken die op korte afstand van elkaar staan: het hoogspanningsstation van Liander en het transformatorstation van het GDS, dat in opdracht van Windkoepel Groen wordt gebouwd.

Het hoogspanningsstation wordt in opdracht van Liander en TenneT gerealiseerd. De bouw van het transformatorstation van het GDS wordt uitgevoerd door Hitachi ABB. Het ontwerp kent twee transformatoren van ieder 250 MW. De in totaal ruim veertig kilometer ondergrondse kabels naar de windparken worden aangelegd door Van Gelder. Dat leggen van kabels gebeurt vanaf augustus 2021.

De bouwstart werd onder anderen bijgewoond door Casper Huiberts (TenneT), regiolead Mark Jurjus (Liander), Wim Luijkx (voorzitter Windplan Groen) en wethouder Roelof Siepel (gemeente Dronten). Naast afgevaardigden van de windparken en omwonenden waren projectmedewerkers van Hitachi ABB, Van Gelder, Dijkstra, Alsema, Qirion, Energy Solutions en Ventolines aanwezig.

Call Now Button