Risico’s van onwerkbaar weer in tijd en kosten

Ongunstig weer kan een grote impact hebben op de installatie van windturbines in de vorm van extra tijd en kosten, die uw budget voor onvoorziene uitgaven uitputten. Hoe minimaliseert Ventolines de bijbehorende financiële en planningsrisico’s voor haar klanten?

Wat zijn de risico’s van onwerkbaar weer voor uw windpark?

Ongunstig weer verwijst naar alle locatie gebonden weersomstandigheden die een windturbineleverancier beletten om zijn componenten op een veilige manier te installeren. De belangrijkste risico’s zijn vertraging van de installatiewerkzaamheden en doorlopende kosten als gevolg van stilstand van de gehuurde kranen en de installatieploeg. Indien windturbines offshore of in een meer worden geïnstalleerd, nemen deze risico’s nog meer toe door een algemeen grotere kans op hoge windsnelheden en aanzienlijk duurdere apparatuur (en personeel). Het is dan ook van groot belang dat u het risico van slechte weersomstandigheden in uw windproject goed beheerst. De kosten en de vertragingen zullen er zijn, maar de vraag is hoe u ze onder controle krijgt.

Hoe neemt u het risico op slechte weersomstandigheden op in uw contract?

Er zijn in het algemeen twee hoofdbenaderingen om ongunstig weerrisico in uw contract met een windturbineleverancier op te nemen:

1. Delegeer alle weerrisico’s in tijd en kosten aan de windturbineleverancier in uw contract, zodat u zelf zo min mogelijk aan deze risico’s wordt blootgesteld. Aan deze risico’s hangt een prijskaartje, waardoor de contractprijs van uw windturbine aanzienlijk zal stijgen. Bovendien zijn sommige turbineleveranciers soms helemaal niet bereid om deze risico’s te nemen.

2. Neem de risico’s voor tijd en kosten op in uw onvoorziene uitgaven en verwerk ze als wijziging ten opzichte van het contract.

Om de meest geschikte oplossing voor uw project te hebben, moet u de risico’s en uw eigen risicobereidheid evalueren tijdens de contractonderhandelingen. Hoewel de eerste optie geschikter lijkt voor projectfinanciers en eigenaars van windturbines die geen risico’s nemen, hebben wij ondervonden dat het, wanneer de risico’s voorspelbaar en beheersbaar zijn, vaak een winstgevender oplossing is om als projecteigenaar te beslissen om de risico’s van slechte weersomstandigheden te dragen en te beheren.

Als u dat doet, moet u er wel voor zorgen dat u in uw contract specifiek vastlegt:

– wat dit ongunstige risico inhoudt;
– wat de bijbehorende kosten zijn;
– welke documentatie en bewijzen vereist zijn.

Als u dit goed definieert, kunt u eindeloze onderhandelingen met de turbineleverancier over dit onderwerp vermijden en tijdens de bouwfase al in controle zijn.

Hoe beheerst Ventolines het risico tijdens de bouwfase van uw windpark?

Ventolines heeft een toolset ontwikkeld voor het monitoren van de onwerkbaar weer dagen tijdens de bouw van uw windpark. Met behulp van voorspellingsgegevens kunnen wij continu de kans op onwerkbaar weer op 3-daagse basis voorspellen en evalueren. Het team van vertegenwoordigers ter plaatse ontvangt dan een geautomatiseerde heads-up ontvangen om omstandigheden te documenteren zoals de gereedheid van de kraan, installatieteams en componenten voor installatie werkzaamheden. Ook verzamelt een on-site LIDAR unit continu real-time gegevens voor de informatiesystemen van Ventolines.

Met de verzamelde on-site informatie en gegevens kunnen we constructief de toe te wijzen onwerkbaar weer dagen bespreken met de turbine leverancier. Wij houden deze gegevens bij in een open web-based informatie portal voor de aannemer en zullen de resultaten en de voortgang tijdens de uitvoering transparant delen met u als eigenaar en de financier (of financieel adviseurs). Tijdige afsluiting van de onderhandelingen in combinatie met goede documentatie resulteert in een eerlijke vaststelling van claims voor zowel de leverancier van de windturbines als voor u als eigenaar.

Kort gezegd: om dit goed te laten werken is het van het grootste belang om de nodige eisen voor het monitoren van deze risico’s in uw windturbine contract op te nemen en om een adequaat site team met toolset (inclusief voorspellende software en LIDAR) te hebben. Met behulp van deze methodologie en systemen hebben wij al uitstekende resultaten geboekt voor onze klanten bij het beheer van hun kosten- en planningsrisico’s in verband met ongunstige weersomstandigheden. Hierdoor is het voorzienbare budget voor onwerkbaar weer gehalveerd na voltooiing en afronding van de besprekingen op onze projecten.

In aanloop naar de WindEurope Electric City Conference deelt Ventolines inzichten over haar aanpak van de contractering en bouw van windparken. Wil je meer weten? Wij ontmoeten je graag op de WindEurope Electric City Conference! Vraag een afspraak aan op onze stand C3-B29: 

Call Now Button