Maak kennis met Annelot Broerze

Annelot Broerze studeert aan de TU Delft voor haar Master Applied Physics. Duurzame energie is een van haar interessegebieden. Vanwege de brede achtergrond van haar studie koos ze bewust voor een stage in de energiesector. Annelot wilde graag ontdekken hoe de structuur binnen zo’n bedrijf is en wat voor rol zij daarin zou kunnen spelen.

Was er voor jou een specifieke reden om bij Ventolines stage te lopen?

“Ja, dat was een bewuste keuze. Ik ben wel technisch onderlegd, maar ik wil niet alleen technisch aan de slag gaan. Het lijkt me mooi om een brug vormen tussen techniek en de maatschappij. Daar kenmerkt Ventolines zich in. Er zit niet alleen technische kennis, maar ook commerciële, juridische, en politieke slagkracht.”

Wat was je eerste indruk?

“Meteen toen ik binnenkwam, ontmoette ik mensen die aan verschillende disciplines werken (wind, zon en batterijopslag). Ik vond het leuk om daar meer over te leren. Elke week bij de teammeeting hoorde ik over de projectupdates. Ik kon ook makkelijk mijn weg vinden naar mensen met specifieke kennis over een bepaald onderwerp en bij hen mijn vragen neerleggen. Het was leuk om bij te dragen aan een manier die technische innovaties toetst aan de vraag vanuit de praktijk. Ook was het waardevol om met collega’s te sparren en kennis te centraliseren.”

Kun je wat meer vertellen over je stageopdracht?

“Mijn stageopdracht richtte zich op zonne-energie en de kennisverbreding op dit gebied. Ventolines wilde graag nieuwe kennis ontwikkelen en beschikbare kennis bundelen om ontwerpen van zonneparken efficiënter te kunnen evalueren en optimaliseren op technische, politieke en economische vereisten. Het doel was een methode en tools te vinden om kritisch te onderzoeken of een projectontwerp voldoet aan de gestelde eisen en of er geoptimaliseerd kan worden.”

Wat heeft de stage volgens jou opgeleverd?

“Ik ben blij dat collega’s bevestigen dat mijn stageresultaat gaat bijdragen aan de snelheid en efficiëntie van toekomstige ontwikkelprojecten. Dat er werkelijk iets van de grond komt door het werk van Ventolines is goed te zien. De ideeën zijn niet allen goed bedacht, ze worden ook echt uitgevoerd. Dat besef is voor mij dichterbij gekomen. Ik sluit niet uit dat ik uiteindelijk in deze sector mijn werk wil zoeken. Om mijn opgedane kennis omtrent zonne-energie direct in de praktijk te brengen en meer te leren over alle facetten van de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, ga ik parttime aan de slag bij Ventolines tijdens mijn afstuderen aan de universiteit. Het is ontzettend leuk om betrokken te blijven bij Ventolines, de projecten en de collega’s om zo nog meer impact te kunnen maken!”

Met wat voor gevoel sluit je de stage af?

“Zelf heb ik ontdekt dat ik de adviserende kant belangrijk vind in het werk en niet alleen puur engineering. Het sociale aspect is voor mij daarin belangrijk. Mijn studie is vrij theoretisch en binnen een bedrijf is het allemaal veel praktischer. Mijn ambitie om een positieve impact te leveren op de maatschappij is door de stage goed ingevuld.”

Call Now Button