Eerste stroom van Windplan Groen geproduceerd via Gesloten Distributie Systeem

10-02-2023

Windturbines in landschap

Drie nieuwe windturbines van Windpark XY Wind, onderdeel van Windplan Groen, leveren als eerste duurzame energie via het nieuwe Gesloten Distributie Systeem Groen (GDG). De eerstvolgende parken die worden aangesloten zijn FlevoVentum en het zonnepark van Flevoland Duurzame Energie op Flevonice. Na afronding van de bouw van nieuwe windturbines volgen later dit jaar en in 2024 nog zes windparken van Windplan Groen.

De succesvolle ingebruikname van het GDG is een belangrijke mijlpaal voor iedereen die betrokken is geweest bij de ontwikkeling van Windplan Groen. Ook voor Ventolines, als adviseur van Windkoepel Groen en sinds het begin nauw betrokken bij de totstandkoming van GDG, is dit een bijzonder moment. Al in een vroeg stadium van de ontwikkeling was duidelijk dat het realiseren van een passende netaansluiting voor de windparken van Windplan Groen een uitdaging zou worden. Samen met de initiatiefnemers van Windplan Groen is Ventolines deze uitdaging aangegaan en is het nodige in het werk gesteld om met succes tot het uiteindelijke resultaat te komen. Ventolines is trots op de verschillende bijdragen die het heeft kunnen leveren aan de ontwikkeling en realisatie van het GDG. Daarbij heeft het gezamenlijk belang van de verschillende initiatiefnemers altijd voorop gestaan.

Kort na de ingebruikname van GDG volgde ook een andere mijlpaal die speciaal is voor Ventolines, namelijk de eerste levering van stroom door drie windturbines van Windpark XY Wind. Ventolines is al sinds 2015 direct betrokken bij de ontwikkeling van Windpark XY Wind als projectadviseur. De samenwerking met de initiatiefnemers, alle bewoners en/of grondgebruikers in het gebied rondom het project, is altijd zeer positief ervaren en heeft tot bijzondere resultaten geleid. In lijn met de wensen van de initiatiefnemers heeft Ventolines steeds het nodige maatwerk kunnen leveren om tot de gewenste afspraken, regelingen en overeenkomsten te komen. Daarnaast is Ventolines dankbaar voor het vertrouwen van XY Wind, waardoor Ventolines ook de bijzondere rol heeft kunnen spelen in de ontwikkeling van Windplan Groen en het GDG.

Kijk voor meer informatie op de website van Windplan Groen

Call Now Button