Windpark Fryslân start met opbouwen windturbines

22-03-2021

Windpark Fryslân start met opbouwen windturbines

Ventolines is verantwoordelijk voor het projectmanagement van Windpark Fryslân. Dankzij de goede samenwerking met aannemersconsortium Zuiderzeewind en alle Friese bedrijven die meewerken aan dit project, zijn de voorbereidingen volgens plan verlopen.

Almere, maart 2021 – Windpark Fryslân is gestart met het opbouwen van de windturbines in het IJsselmeer. Vanaf maart tot en met juni 2021 worden de 89 windturbines verscheept, geïnstalleerd en getest. Dit is de laatste fase van het bouwproject én een belangrijke mijlpaal voor het windpark.

Nadat alle 89 turbines zijn aangesloten, zullen ze op jaarbasis zo’n 1,5 terawattuur (1.500.000 megawattuur) groene stroom produceren. Dit is ongeveer 75% van alle Friese duurzame energie wat overeen komt met het energieverbruik van ongeveer 500.000 huishoudens.

Realisatie van Windpark Fryslân

De afgelopen periode is, ondanks de Covid-19 pandemie, gewerkt aan de voorbereidingen van Windpark Fryslân. Het gaat hierbij om de aanleg van 55 kilometer kabel op het land en 92 km kabel in het IJsselmeer, het heien van de 89 funderingen en de aanleg van het werk- en natuureiland bij Kornwerderzand. Daarnaast werkt aannemersconsortium Zuiderzeewind aan de bouw van het transformatorstation op Breezanddijk. Tijdens de realisatie van het windpark zijn Friese bedrijven actief betrokken. Ook in de toekomst zal dat het geval zijn bij het beheer en onderhoud van het windpark.

Economisch rendement naar de regio

De provincie zet haar belofte van een windpark ‘fan en foar Fryslân’ extra kracht bij door elk jaar enkele tonnen uit het rendement te investeren in duurzame initiatieven in heel Fryslân. Zo ontstaat uit groen rendement weer nieuw groen rendement en wordt een keten van duurzame investeringen gecreëerd in de regio. Daarnaast investeert de provincie een derde deel van de opbrengst van haar participatie in het windpark in projecten in het Friese IJsselmeergebied. Naast het herinvesteren van rendement, zullen obligaties worden uitgegeven zodra het park operationeel is. Op deze manier doet de provincie iets terug voor de inwoners van Fryslân én iets extra’s voor de omwonenden van het windpark. Deze aanpak sluit naadloos aan op Ventolines missie: “Wij streven naar duurzame energievoorzieningen die waardevol zijn voor alle betrokkenen.”

Het inmiddels opgerichte Omgevingsfonds van Windpark Fryslân ontvangt gedurende 20 jaar jaarlijks ruim 720.000 euro voor projecten langs de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het fonds heeft als doel ondersteuning te bieden bij het verduurzamen, verbeteren, vernieuwen en promoten van natuur, leefomgeving, toerisme, recreatie, cultuur en erfgoed.

Windpark Fryslân

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer bij Breezanddijk. Het projectmanagement wordt verzorgd door Ventolines. De bouw door aannemersconsortium Zuiderzeewind, dat bestaat uit Siemens Gamesa Renewable Energy en Van Oord Offshore Wind. Windpark Fryslân is voor de zomer van 2021 klaar om duurzame stroom te produceren. Windpark Fryslân bestaat, naast de 89 windturbines bij Breezanddijk, uit een nieuw aangelegd natuureiland bij Kornwerderzand en een bijzonder transformatorstation op Breezanddijk dat vanaf komende zomer open is voor het publiek.

Meer informatie over Windpark Fryslân kunt u vinden op de website www.windparkfryslan.nl

 

 

Call Now Button