Windplan Groen: Blijf op de hoogte van de bouw van 86 windturbines

3-02-2023

Windplan Groen, het grootste onshore windpark van Nederland, wordt op dit moment gebouwd. Dit project wordt gerealiseerd in de Flevolandse gemeente Dronten. In totaal worden 86 windturbines geplaatst met een gezamenlijk vermogen van circa 500 MW.

Op de website van Windplan Groen is de voortgang van de bouw te volgen. Een infographic laat de voortgang van ieder onderdeel zien. Zo is 95% van de wegen en 97% van de kabels aangelegd. Van de fundaties is 81% gerealiseerd en 21% van de turbines zijn geplaatst. De eerste turbines van Windpark XY Wind en Windpark Vires Venti worden begin februari op het net aangesloten.

In november 2021 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart, waaronder de aanleg van wegen, kraanopstelplaatsen en parkbekabeling. Het bouwproces is nu bij veel locaties in de meest complexe fase aangekomen: het bouwen van de windturbines . Het opbouwen van een windturbine gaat in twee fasen. In de eerste fase worden de onderste delen van de toren geplaatst, waarna met een hogere kraan de bovenste torendelen en de overige delen van de turbine geplaatst worden. Het transporteren en hijsen van de grote onderdelen gaat gepaard met strikte veiligheidsvoorzieningen. Naar verwachting zullen medio 2024 alle turbines in bedrijf zijn genomen. De turbines zijn dan klaar om minimaal 25 jaar groene stroom te leveren.

Ventolines verzorgt, naast het ondersteunen van de overkoepelde organisatie voor alle turbines, het bouwmanagement van 46 turbines.

Call Now Button