Windplan Groen start met eerste werkzaamheden

30-03-2021

Almere, 30 maart 2021 – Mooie mijlpaal voor Windplan Groen. De bouw van de netaansluiting is gestart met het aanleggen van de toegangsweg naar het 150kV onderstation en transformatorstation. Deze zal straks via het achterliggende gesloten distributiesysteem (GDS) meerdere windparken aansluiten. Ventolines ontwikkelt en realiseert het GDS in opdracht van Windkoepel Groen.

Voorbereidend werk netaansluiting
Acht windparken van Windplan Groen zullen gezamenlijk op hoogspanning aansluiten. Liander  bouwt  een nieuw  onderstation om deze aansluiting mogelijk te maken Dit station wordt gerealiseerd langs de Hoge Vaart, ten oosten van Dronten. Naast het onderstation van Liander komt het transformatorstation van Windplan Groen. De bouw van de toegangsweg naar het onderstation en transformatorstation is begonnen. De betonnen weg is naar verwachting begin mei klaar voor gebruik. De bouw van de stations kan dan beginnen.

Op het transformatorstation komt straks de duurzame elektriciteit van de windparken bij elkaar, en wordt de elektriciteit doorgeleverd naar het onderstation dat weer gekoppeld is aan de bestaande hoogspanningslijn. Windkoepel Groen vervult hiermee een netbeheerdersfunctie richting de acht windparken. De ACM heeft hiervoor aan Windkoepel Groen een ontheffing verleend  voor het beheren van een gesloten distributiesysteem (GDS).

Windplan Groen
Produceren van groene energie is onderdeel van de klimaatdoelstellingen voor Nederland. In het Regioplan Windenergie kiest de overheid in Flevoland voor clustering van windturbines in grootschalige projecten. Windplan Groen zorgt voor de invulling hiervan in het oostelijk deel van Flevoland.

Windplan Groen is een plan voor 90 nieuwe windturbines dat circa 500 MW nieuw opgesteld vermogen omvat. Naar verwachting kunnen deze 90 windturbines samen circa 1,9 miljard kWh per jaar opwekken. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt.

Ventolines
Voor het project adviseert Ventolines de partijen van Windplan Groen met ontwikkeling, contractering, juridische structurering, financiering, PPA’s en bouwmanagement.

Meer informatie over Windplan Groen kunt u vinden op de website.

Voor meer informatie over een GDS:
https://www.ventolines.nl/vormen-van-duurzame-energie/#systeemintegratie

Wilt u uitzoeken hoe systeemintegratie voor u zou kunnen werken, neem dan contact op met Rens Savenije,
renssavenije@ventolines.nl.

 

 

Call Now Button