nlen

Zonne-energie is een sterk groeiende markt in Nederland.

Zonne-energie

Zonne-energie is een jonge, dynamische en sterk groeiende markt in Nederland. Ventolines groeit mee in deze markt en is momenteel werkzaam in de projectontwikkelingsfase van een aantal landelijk verspreide grondgebonden zonne-energieprojecten, zonne-energieprojecten op water, zonne-energieprojecten in combinatie met windenergieprojecten, en ook zonne-energie- en windenergieprojecten in combinatie met opslag. Met de agrarische achtergrond van haar eigenaren ontwikkelt Ventolines op maatschappelijk, landschappelijk en agrarisch verantwoorde wijze de projecten voor haar klanten. Ventolines biedt kennis en ervaring in alle projectstadia: ontwikkeling, contractering en financiering, bouw en beheer. Tevens leveren wij due diligence diensten. Wij onderscheiden ons in de markt door de ruime ervaring van onze medewerkers in de (internationale) zonne-energiesector, alsmede de ruime ervaring in de ontwikkeling, contractering en financiering, bouw en het beheer van zowel klein- als (zeer) grootschalige windenergieprojecten.

Ontwikkeling

De ontwikkelingsactiviteiten voor een zonnepark overlappen grotendeels met die van een windenergiepark wat betreft omgevings- en stakeholdermanagement, vergunningsaanvragen en netwerkaansluitingen. Landschappelijke inpassing, de combinatie van zonne-energie en agrarisch grondgebruik en uiteraard de techniek verschillen daarentegen. Ventolines is landelijk actief en kan uw project ontwikkelen van acquisitie tot realisatie.

Contractering en financiering

Bij een zonneproject zijn vaak tientallen contracten nodig om zaken goed te regelen. Denk aan overeenkomsten tussen banken en de lenende partij, contracten met verschillende aannemers, ontwerpers en beheerders, een contract voor de stroomverkoop, opstalrechten en de netaansluitingsovereenkomst. Ventolines adviseert u over de contractstrategie en zorgt voor een goede uitonderhandeling van de contracten voor uw project. Niet alleen tijdens de projectvoorbereiding, maar ook tijdens de bouw- en beheerfase. Tevens adviseert Ventolines haar opdrachtgevers over financierings-, eigen vermogen- en participatiestructuren en zij kan duidelijk de participatiemogelijkheden in kaart brengen. Het team van Ventolines beschikt over zowel financiële als technische experts die complementair kunnen adviseren over financieringsvraagstukken.

Bouw

Ventolines kan de bouw van uw zonprojecten begeleiden. Werkzaamheden bestaan onder andere uit het project-, site- en contractmanagement. Ons doel is uw project veilig, op tijd en binnen budget op te leveren.

Als u meer wilt weten over zonne-energie kunt u contact opnemen met Mark van Rij