Over

Ventolines

Vooruit met duurzame energie

Ventolines heeft een duidelijke missie: we streven naar een wereld waarin duurzame-energievoorzieningen waardevol zijn voor iedereen. Om dit te bereiken ontwikkelen, bouwen en beheren we duurzame-energieprojecten met de grootste aandacht en precisie. En houden daarbij goed zicht op de belangen van betrokkenen. We zijn daadkrachtig en gaan graag vakkundig en inventief te werk. We voelen ons verantwoordelijk in iedere fase van een project en doorstaan uitdagingen tot we de eindstreep halen. Samen een succesvol eindresultaat realiseren, daar gaat het ons om. Alleen dan brengt duurzame energie iedereen vooruit.

Missie

Wij streven naar duurzame energievoorzieningen die waardevol zijn voor alle betrokkenen.

Visie

Wij zijn ervan overtuigd dat de duurzame energietransitie kansen biedt voor iedereen. Of het nu gaat om coöperaties, buurtverenigingen, energieleveranciers, overheden of consumenten; in onze wereld brengt duurzame energie iedereen vooruit.

Kernwaarden

Daadkrachtig
We zijn doelgericht en geven nooit op. We zitten vol energie en overredingskracht om projecten zo goed mogelijk te realiseren.

Vakkundig
We hebben alle kennis en ervaring in huis en nemen onze verantwoordelijkheid in elke fase. Zo garanderen we een betrouwbaar eindresultaat van hoge kwaliteit.

Inventief
We zijn slim en vindingrijk. We durven anders te denken als dat nodig is. We willen altijd met een passende oplossing komen die werkt voor iedereen.

Ons team

Ventolines is met een team van 100 medewerkers een actieve speler in de wereld van de duurzame energie. We zijn daadkrachtig, vakkundig en inventief en hebben een diepe en brede kennis van de energiesector en van duurzame energie in het bijzonder. We werken binnen Ventolines nauw samen met ingenieurs, juristen, communicatieadviseurs, bedrijfskundigen en financieel specialisten. Zo kunnen we opdrachtgevers over de gehele breedte van een project vooruithelpen.

Geschiedenis

Ventolines is al jarenlang betrokken bij de ontwikkeling, de bouw en het beheer van een groot aantal duurzame-energieprojecten, zowel op land als in het water. Denk bijvoorbeeld aan het grootste onshore windpark van Nederland: Windplan Groen en ’s werelds grootste offshore windpark in een meer: Windpark Fryslân. Het team bestaat inmiddels uit meer dan 100 medewerkers, maar begon ooit met de gedreven broer en zus Anne en Jelma de Groot.

Anne en Jelma de Groot groeiden op in de Noordoostpolder. Hier kregen zij duurzame energie met de paplepel ingegoten, toen hun vader in 1995 als een van de eersten een windturbine liet plaatsen op zijn akkerbouwbedrijf. Anne kreeg de smaak te pakken en zette samen met zijn vader en een aantal compagnons een windpark op in Delfzijl. Na zijn studie Landbouwtechniek in Wageningen besloot hij met zijn windideeën en plannen terug te keren naar de Noordoostpolder. Jelma ging na haar middelbare school naar de Henley Business School en begon als marketingprofessional aan een internationale loopbaan. Na enkele jaren in het buitenland riep het familiebedrijf en keerde zij terug naar het Hollandse vaste land; klaar om van duurzame energie haar vak te maken. Samen met haar broer sloeg zij de handen ineen en in 2007 was Ventolines een feit.

Na de succesvolle realisatie van windpark Westermeerwind, met windpark Fryslân (~350MW) in een vergevorderd stadium van ontwikkeling en contractering, besloten Jelma en Anne dat het tijd was hun kennis en ervaring in windenergieprojecten toe te passen in de zonne-energiesector. Daarom richtten zij binnen Ventolines een afdeling zonne-energie op: tot op heden een groot succes en nog steeds groeiend. En daar bleef het niet bij. Ook op gebied van andere vormen van duurzame energie heeft Ventolines zich sterk ontwikkeld. Naast wind- en zonne-energieprojecten heeft Ventolines bijvoorbeeld veel kennis en ervaring op gebied van opslag en cable pooling.

Het Ventolines team bestaat inmiddels uit meer dan 100 (internationale) medewerkers met ieder hun eigen expertise en unieke persoonlijke inbreng. Samen helpen zij opdrachtgevers over de gehele breedte van een project vooruit. Ze zetten zich vol daadkracht, inventiviteit en vakkundigheid in om ieder energieproject bij Ventolines tot een succesvol eindresultaat te brengen.

Call Now Button