Elanora Offshore

Over dit project

Ventolines heeft in 2023 een substantiële bijdrage geleverd aan een haalbaarheidsvergunningaanvraag voor een grootschalig offshore windproject voor de kust van Victoria, Australië. Ventolines werd ingehuurd door het Elanora Offshore consortium als belangrijkste adviseur voor technisch projectmanagement en -ontwerp.

Haalbaarheidsvergunningsaanvragen werden ingediend voor een 5GW projectontwikkeling voor de kust van Gippsland, binnen het eerste voor offshore windontwikkeling aangewezen gebied van Australië. De aanvragen zijn in april 2023 ingediend bij de Australische autoriteiten.

Als technisch adviseur heeft Ventolines de expertise van meer dan 15 jaar projectontwikkeling en -oplevering in de Nederlandse en internationale markt ingezet om een belangrijke rol te spelen bij het opleveren van de uiteindelijke aanvragen.

Door dit project heeft het Ventolines team significante lokale kennis opgedaan en blijven we geïnteresseerd om verder werk te verrichten in de opkomende Australische offshore windmarkt.

5
GW

Victoria,
Australië

Diensten

Call Now Button