Maak kennis met Muriel van der Hulst

26-07-2023

Windturbines op zee gecombineerd met floating solar
Senior Advisor Sustainable Energy Projects

Muriel van der Hulst is Senior Advisor Sustainable Energy Projects bij Ventolines. Ze werkt aan een aantal grote en complexe projecten, zoals Windplan Groen en Dronter Energie Opslag, twee omvangrijke projecten in Flevoland. Daarin is haar rol met name gericht op het verkrijgen en naleven van de vergunningen en de afstemming met de betrokken overheden en daar komt heel wat bij kijken.

Binnen de afdeling Ontwikkeling, vervult Muriel een managementrol. Daarnaast is ze, sinds de oprichting hiervan in 2021, lid van de ondernemingsraad.

We vroegen Muriel wat meer te vertellen over hoe zij het werken bij Ventolines ervaart.

Hoe ben je bij Ventolines terechtgekomen?

“Door mijn ervaring bij de bedrijven waar ik eerder werkte, ontdekte ik dat ik diversiteit en betrokkenheid in mijn werk heel erg belangrijk vind. Ik deed bij mijn eerste werkgever al ervaring op in de volledige trajectontwikkeling die een duurzaam energieproject doorloopt. Dat ging vanaf locatieselectie, het verwerven van vergunningen, financiering, contractering, tot aan uiteindelijk de bouw en beheer van een project. In de baan daarna, bij een grotere werkgever op het gebied van offshore windprojecten, stond ik wat verder van de ontwikkelingsfase van de projecten af. Die betrokkenheid miste ik en wilde ik weer terug.”

“Anne de Groot, oprichter van Ventolines, leerde ik in 2005 kennen voor het Westermeerwind project. Dat was tijdens mijn eerste baan in de ontwikkeling van windparken op land. Later ontmoette ik Allard van der Steege tijdens een internationale bijeenkomst in Hamburg. Met beiden klikte het direct goed. Wat mij aansprak aan Ventolines is de gemeenschappelijke visie; werken aan wat echt nodig is om de energietransitie tot stand te krijgen en ervoor zorgen dat duurzame energievoorzieningen waardevol zijn voor iedereen. Werken aan verschillende technologieën en vooral ook aan het integreren van systemen binnen projecten, niet alleen het opwekken van stroom, maar ook het opslaan van energie sprak mij aan. Daarom heb ik er gesolliciteerd.”

Wat houdt de diversiteit binnen je baan dan precies in?

“Voor mij zit diversiteit in het werken aan verschillende typen technologie-projecten, waarbij we alle onderdelen van het project ontwikkelen van A tot Z. Daardoor werk ik samen met veel verschillende specialisten binnen een groot team. Dat trekt me heel erg aan. Bijvoorbeeld bij Windplan Groen, daar heb je binnen het project met elf afzonderlijke windparken en het gesloten distributiesysteem te maken. Hier komt dan nog een energieopslagproject in batterijen bij. Elk project vraagt om een eigen aanpak die tot de vergunning moet leiden. Voor Dronter Energie Opslag werk ik nu samen met mijn team aan een wijziging van het bestemmingsplan. Omdat batterijprojecten nieuw en innovatief zijn loop je er al snel tegenaan dat er nog geen eenduidig beleid voor is gemaakt. Daarom moet je je aanpak nog wel eens bijstellen om uiteindelijk je doel te bereiken. Dit batterijproject is ook nog eens relatief grootschalig en dus luistert de ruimtelijke inpassing en ook de locatiekeuze erg nauw. Dat betekent veel afstemming met verschillende stakeholders en dat vind ik een erg boeiend aspect van mijn baan”.

“Mijn werk bestaat vooral uit het onderzoeken van de haalbaarheid van het project. Het gaat dan om het verkrijgen van (in de volgende projectfasen werkbare) vergunningen, zorgen dat de vergunningen worden nageleefd, afspraken vastleggen en het budget en de planning bewaken. Daarbij moet er veel afgestemd worden: met de klant, de verschillende overheden en andere stakeholders en natuurlijk intern in het Ventolines team. Samen met mijn collega’s vorm ik een projectteam, maar ik schakel, in overleg met de klant, waar nodig ook andere specialisten in, zoals een ecoloog of landschapsarchitect. Voor zowel Windplan Groen als Dronter Energie Opslag coördineer ik de zogenaamde werkgroep Vergunningen, waar ook de klant in vertegenwoordigd is. Ook het zelf opstellen van vergunningsdocumenten behoort tot mijn taken. Voor Windplan Groen heb ik samen met de werkgroep en in overleg met het waterschap destijds bijvoorbeeld het watercompensatieplan voor de aanleg van verhard oppervlak opgesteld.”

Wat is je grootste uitdaging?

“Ik werk zelf graag doelgericht. Dan weet ik waar ik heen moet en word ik niet zo snel op een zijspoor gebracht. Alle mensen binnen een project meekrijgen is de grootste uitdaging. Er spelen altijd diverse belangen en die kunnen tegenstrijdig zijn. Soms moet je onderwerpen juist even aan de kant zetten en nieuwe zaken bij je project betrekken om tot een overeenstemming te kunnen komen. Ik houd graag de vaart erin en neem doorgaans de rol van voorzitter bij een bijeenkomst. Dan heb ik meer controle over het proces en kan ik ervoor zorgen dat we de juiste stappen nemen om tot besluiten te komen.”

Wat vind je het leukste aan je baan?

“Het omgaan met mensen. Enerzijds het coachen van de volgende generatie in hun ontwikkeling, onder andere door mijn kennis en ervaring te delen. Anderzijds het verschil in belangen bij een project overbruggen. Maar soms is het ook heerlijk om echt op een dossier in te zoomen en me te verdiepen in een specifiek onderwerp.”

Hoe zie je jouw toekomst binnen Ventolines?

“Ik weet nog dat ik met mijn moeder allerlei studiemogelijkheden ging onderzoeken. De omgeving en het milieu trokken me altijd wel, maar dan wel op een manier, dat je een probleem van meerdere kanten leert bekijken. Ik wist ook dat ik graag met mensen wilde samenwerken. De studiekeuze werd een combinatie van maatschappelijk en duurzaam. Nu ik zelf niet zo lang geleden moeder ben geworden, zie ik mijn kennis en de ruim 15 jaar ervaring in de duurzame energiesector alleen maar waardevoller worden. Iedereen heeft elektriciteit nodig en dat zal zo blijven. Dat we dat steeds meer op een duurzame manier genereren, laat mij met een beter gevoel mijn haar föhnen.”

Wat zou je willen meegeven aan mensen die overwegen bij Ventolines te solliciteren?

“Bij Ventolines heeft wat je doet echt veel impact op de projecten. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid en zet doorgaans zelf de koers uit. Ik voel me enorm betrokken. Als ik bijvoorbeeld communiceer naar de overheid, dan voelt het alsof ik werk aan mijn eigen project. Ik werk heel doelgericht en schroom niet om de juiste personen en middelen in te zetten om mijn doel te bereiken.

Mijn collega’s werken ook zo. Het past bij de uitdagingen die we aangaan en de mindset die nodig is om succesvol te zijn. Dat betekent ook dat er ruimte is om nieuwe paden te zoeken en voor samenwerking en ontwikkeling.”

Lees ook

Maak kennis met Annelot Broerze

Annelot Broerze studeert aan de TU Delft voor haar Master Applied Physics. Duurzame energie is een van haar interessegebieden. Vanwege de brede achtergrond van haar studie koos ze bewust voor een stage in de energiesector. Annelot wilde graag ontdekken hoe de...

Maak kennis met Allard van der Steege

Allard van der Steege is Director Development bij Ventolines. Hij stuurt de afdeling ‘Ontwikkeling’ aan, maar voelt zich vooral onderdeel van het team van specialisten dat helpt ideeën voor duurzame energieprojecten te vertalen in haalbare en rendabele projecten.  Wat...

Maak kennis met Maik Scheltinga

Maik Scheltinga volgt de masterstudie Industrial Engineering and Management aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hiervoor heeft hij dezelfde bachelor studie afgerond. “Waar de bachelor juist erg breed was, is er in de master meer specialisatie mogelijk. Bovendien...

Maak kennis met Chiara Poli

Maak kennis met Chiara Poli Reghenzi, die in februari 2023 haar afstudeerproject Power2Heat heeft afgerond. Kun je ons iets over jezelf vertellen? "Ik ben 23 jaar oud en kom uit Milaan, Italië. Momenteel volg ik mijn BSc in Technology, Liberal Arts and Sciences...

Maak kennis met Benjamin Stobbe

Benjamin Stobbe is electrical power engineer en consultant bij Ventolines. Wat doe je zoal in deze functie? “Ik houd me bezig met de elektrische infrastructuur van projecten, van de turbine tot aan de netaansluiting bij de netbeheerder. Dit kan op midden spanning zijn...

Maak kennis met Ries Velema

Ries Velema is project-, site- en omgevingsmanager bij Ventolines. Wat doe je zoal in deze verschillende rollen? “Met name veel communicatie. Ik heb veel contact met verschillende stakeholders, zoals grondeigenaren, bevoegd gezagen, omwonenden en contractors. Soms ben...

Maak kennis met Marco Kok

Marco Kok is QSHE Manager (Quality, Safety, Health and Environment) bij Ventolines, hij is actief op projecten maar ook op corporate niveau voor Ventolines. "Bij onze projecten begint mijn rol in de ontwikkelingsfase met het maken van een Veiligheid &...

Call Now Button