Windplan

Groen

Over dit project

Windplan Groen is één van de vier grote windenergieprojecten in Flevoland en is op 28 maart 2024 officieel in gebruik genomen. Het plan bestaat in zijn geheel uit 11 windparken, met in totaal 86 windturbines. Het opgesteld vermogen van het windpark is 515 MW wat jaarlijks circa 1,8 miljard kilowattuur (kWh) aan duurzame elektriciteit gaat opleveren. Dit windplan beslaat een groot gebied in oostelijk Flevoland en de turbines zijn met een rotordiameter van 164 meter en tiphoogte tot aan 250 meter gigantisch te noemen. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat Windpark Groen het grootste onshore windpark van Nederland is.

Windkoepel Groen
Windkoepel Groen (WKG) is initiatiefnemer van Windplan Groen en bestaat uit een samenwerking tussen lokale inwoners en ondernemers. Deze vereniging met zelfstandige leden heeft samen met verschillende overheden één Windplan Groen gemaakt. Bijzonder aan dit project is dat ruim 80% van de agrariërs en inwoners uit het projectgebied eigenaar is van het plan, wat neer komt op meer dan 400 mensen.

De rol van Ventolines
De basis voor het succes van Windkoepel Groen is gelegd in het bij elkaar brengen én houden van de initiatiefnemers van de 11 windparken. Hiervoor heeft Ventolines een breed samenwerkingsverband tot stand gebracht, dat de veelheid aan onderlinge afspraken heeft geborgd. Bovendien waren we verantwoordelijk voor de contractering van 9 van de 11 windparken en voor de constructie van 5 daarvan. Ben je benieuwd naar de invulling van de bouwfase van Windplan Groen en de rol van Ventolines hierin, bekijk dan de video hieronder.

Naast deze activiteiten ontwikkelden we voor 8 van de 11 windparken een centraal ‘stopcontact’ op het hoogspanningsnetwerk. Dit zogenoemde Gesloten Distributiesysteem Groen (GDG), werd op 10 maart 2023 officieel in gebruik genomen. Meer informatie hierover vind je hier.

Doorontwikkeling van Windpark Groen
Met deze mooie resultaten gaan we nu de fase in waarbij Windplan Groen operationeel is en ook hieraan zal Ventolines een belangrijke bijdrage leveren. We nemen het assetmanagement van 5 van de windparken voor onze rekening, waarbij we aandacht blijven houden voor meldingen uit de omgeving. Zo zijn er al diverse verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot slagschaduw en obstakelverlichting. Voor dit laatste zal dit jaar nog een systeem worden opgeleverd, waardoor er alleen nog maar ‘s nachts en als er vliegtuigen in de buurt zijn verlichting zal branden.

Om de nationale klimaatdoelstellingen te halen, zijn duurzame energieprojecten noodzakelijk. In 2020 moet 14% van de energie duurzaam zijn. In 2023 moet dat 16% zijn. Windplan Groen vormt met 90 windturbines en een geschat opgesteld vermogen van 500 Megawatt, een substantiële bijdrage aan de nationale doelstelling. Het windpark gaat circa 1,9 miljard kilowattuur (kWh) per jaar produceren. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt. Het windpark is in productie en opgesteld vermogen het grootste windpark op land in Nederland.

Wil je meer informatie over Windplan Groen? Kijk dan op: windplangroen.nl

86
turbines

515
MW

Onshore
Nederland

Call Now Button