bouw van windturbine

Windplan

Groen

Over dit project

Windkoepel Groen (WKG) is initiatiefnemer van Windplan Groen in Oostelijk Flevoland, een samenwerking tussen lokale inwoners en ondernemers. Ruim 400 agrariërs en inwoners uit het projectgebied (ruim 80 procent van het totale aantal inwoners in het gebied) zijn eigenaar van het plan. Windplan Groen is één van de vier geplande windenergieprojecten in de Zuidelijke en Oostelijke Flevopolder.

Om de nationale klimaatdoelstellingen te halen, zijn duurzame energieprojecten noodzakelijk. In 2020 moet 14% van de energie duurzaam zijn. In 2023 moet dat 16% zijn. Windplan Groen vormt met 90 windturbines en een geschat opgesteld vermogen van 500 Megawatt, een substantiële bijdrage aan de nationale doelstelling. Het windpark gaat circa 1,9 miljard kilowattuur (kWh) per jaar produceren. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt. Het windpark is in productie en opgesteld vermogen het grootste windpark op land in Nederland.

Op het project is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing waarvoor de benodigde vergunningen en ontheffingen moesten worden gecoördineerd. In dat kader werd het Rijksinpassingsplan voorbereid, dat in plaats moet treden van het bestemmingsplan van de gemeenten, om het project zo ruimtelijk mogelijk te maken. Het Rijksinpassingsplan van Windplan Groen is in september 2020 onherroepelijk geworden. Het aanbestedingsproces van de turbines en alle benodigde elektrische werken zijn in het voorjaar van 2020 gestart.

Ventolines heeft een leidende rol gespeeld bij het ontwikkeltraject van Windplan Groen.  Ook is Ventolines verantwoordelijk voor het contractmanagement.  Namens Ventolines zijn onder andere Allard van der Steege, Muriel van der Hulst, Hein Pijnappel, Rens Savenije, Ardaan Walvis, Guus Mulder, Anne Backer en Wytse van der Kolk betrokken bij het project.

Voor meer informatie: windplangroen.nl

90
turbines

500
MW

Oostelijk
Flevoland

Call Now Button