QHSE Management

Gemba

Gemba Observations

Ventolines heeft de ambitie om een veiligheidsleider te worden in de duurzame energie-industrie. Wij zijn ervan overtuigd dat de Gemba applicatie een grote rol zal spelen in deze doelstelling omdat het ons en onze klanten in staat stelt een duidelijk inzicht te krijgen in de QHSE-kwesties die van toepassing zijn op hun projecten.

Gemba Observations is een QHSE observatie applicatie die wordt gebruikt om de voortgang te rapporteren, (on)veilige omstandigheden, incidenten of kwaliteitskwesties. De Gemba app is onderdeel van Ventolines en is een mooi voorbeeld van hoe Ventolines moderne technologie toepast om een duurzaam energieproject te beheersen. Deze applicatie geeft alle projectleden een actueel overzicht van de voortgang, kwaliteit en QHSE status van het project. Deze informatie wordt gebruikt om vervolgstappen en acties te identificeren. Ook wordt deze informatie benut in aannemers-, stakeholders- en interne vergaderingen.

Het doel

De Gemba app heeft als duidelijk doel het makkelijk en snel kunnen maken van een observatie om zo effectief de benodigde partijen te informeren en actie te laten ondernemen. Het uitgangspunt wat wij gebruiken is dat het mogelijk moet zijn om binnen 30 seconden een dergelijk melding te kunnen maken. Zo wordt de drempel voor het melden verlaagd. Een tweede doel van onze app is het mogelijk maken van gedetailleerde trend analyses. Er zit veel kennis en informatie opgenomen in de observaties en via onze interface met SharePoint en Power Bi is het mogelijk deze automatisch en snel inzichtelijk te maken.

De voordelen

  • Grotere betrokkenheid van “kantoor- of personeel” bij het project
  • Verhoogde deelname van het personeel bij het rapporteren van QHSE waarnemingen
  • Verlaagde drempel om “kleine” QHSE verbeteringen
  • Verhoogd bewustzijn bij senior management en projectmanager in de werkelijke QHSE-bevindingen ter plaatse
  • Kortere tijd nodig om situaties te situaties te identificeren en de vereiste actie te ondernemen
  • Lagere kosten in vergelijking met het ontwikkelen en gebruik van een bedrijfsspecifieke toepassing

Hoe werkt het?

De applicatie is te vinden in de app store op uw mobiele telefoon. Bij het rapporteren van een observatie kunnen gebruikers kiezen uit vijf soorten observaties: veiligheid, milieu, kwaliteit, beveiliging of voortgang. Observaties kunnen ook worden gespecificeerd op activiteit, gevaar en kriticiteit. De locatie van de observatie kan handmatig worden ingevoerd, of automatisch met behulp van een GPS-functie. De gebruiker kan een van de vele stadia van een bouwproject selecteren. Deze categorieën zijn gerelateerd aan de categorieën die worden gebruikt in het jaarlijkse QHSE-verslag dat door de wereldwijde G+ organisatie wordt verstrekt. Het doel is om zo meer informatie te kunnen verstrekken aan wereldwijde HSE-organisaties die ook betrokken zijn bij het opstellen van nieuwe QHSE-richtlijnen voor de industrie.

Gemba Observations als systeem

De Gemba applicatie geeft ons een duidelijk inzicht in de QHSE kwesties die van toepassing zijn op de projecten van onze klanten. Het systeem analyseert niet alleen trends binnen een project, maar maakt het ook mogelijk trends binnen een bepaalde scope of work/ werkpakket te analyseren. Deze trends helpen ons de QHSE uitdagingen van de industrie tijdens verschillende fasen van een project te identificeren. De resultaten van onze analyse kunnen worden gebruikt om specifieke aandachtspunten te identificeren tijdens de aanbestedings-, voorbereidings-, bouw- en exploitatiefase van een project.

Één database voor alle informatie

Alle informatie die door de inspecteurs in het veld wordt verzameld, wordt in een database opgeslagen. Deze database heeft een API connectie met Office 365.  Hierdoor wordt alle informatie real time bijgewerkt. Een real time overzicht van alle kwesties inclusief foto’s, details, melding, activiteit, gevaar en prioriteit zal beschikbaar zijn op Sharepoint.

Dit overzicht wordt gebruikt voor de follow-up van gemelde kwesties en het identificeren van vereiste acties door de aannemer. Deze real-time, toegankelijke en gedeelde issue lijst zorgt ervoor dat het hele project team op de hoogte is van de huidige issues en vereiste acties.

Vraag een demo aan

“Informatie speelt een sleutelrol bij het verzekeren van een veilig en succesvol project. Ventolines vertrouwt op de Gemba Observations applicatie om alle QHSE informatie te documenteren. Met deze toepassing zijn we in staat om projectkwesties op een gestructureerde manier te verzamelen en te gebruiken om HSSE te verbeteren op het project”

 

– Marco Kok (QHSE Manager)

Ventolines wint Amerikaanse Ventus HSE programma van het jaar award

Ventolines wint Amerikaanse Ventus HSE programma van het jaar award

Call Now Button