Over dit project

Ventolines is, samen met ERM en lokale partner Firma L4, geselecteerd door de Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) en Environmental Investment Centre of Estonia (KIK) om ondersteuning te bieden bij de aanbesteding van het ELWIND project. De ondersteuning bestaat uit het opstellen van technische en milieuspecificaties voor aanbestedingsdocumentatie. De aanbesteding zal bestaan uit technische en milieueffectstudies. Het resultaat dient ter ondersteuning van de latere tenderprocedure voor de verschillende offshore kavels.

Het ELWIND offshore windproject zal bestaan uit twee offshore windparken in respectievelijk het Letse en Estse deel van de Baltische Zee, die in totaal minimaal 1GW zullen opwekken en verbonden zullen zijn via een hoogspanningsnetwerkconnector. Eenmaal klaar zal ELWIND een belangrijke bijdrage leveren aan energieonafhankelijkheid in de regio.

Ventolines zal zich richten op de technische scope van het project. Dit omvat het opstellen van de specificaties voor scoping studies, pre-feed (front end engineering en design), feed en technische specificaties voor het net en de onshore verbinding en de geplande interconnector.

ERM is verantwoordelijk voor het opstellen van de specificaties voor de milieuonderzoeken, de milieueffectrapportage en de visuele effecten, evenals de geotechnische en geofysische werkzaamheden. Firma L4 zal het voortouw nemen voor alle lokale content, scoping en databeheer.

“Ik geniet erg van de uitvoering van dit project. Het is een combinatie van een multi-stakeholder, technisch en milieuproject met als einddoel het versnellen van offshore windontwikkelingen. De samenwerking met beide overheden laat zien dat er al grote inspanningen zijn geleverd om dit stadium te bereiken en ik kijk er erg naar uit om hen te ondersteunen bij het nemen van de volgende stap naar de ontwikkeling van beide windparken en de interconnector.”


Anna Ritzen
Projectmanager Offshore Wind bij Ventolines

Meer informatie: www.elwindoffshore.eu

Baltische Zee
voor de kust van
Letland en Estland

1 tot 2 GW offshore wind
+
1 GW interconnector

Call Now Button