Windpark

Hartel2

Over dit project

Windpark Hartel2 is een windpark van 8 x 3 MW Alstom windturbines in het Botlek-gebied in Rotterdam. De turbines produceren jaarlijks gemiddeld 58 miljoen kilowattuur, goed voor de stroomvoorziening van 16.570 huishoudens.

De aanleg van dit windpark was zeer complex vanwege het uitgebreide infrastructurele netwerk waarmee rekening gehouden moest worden zoals een vaarweg, spoorlijn, snelweg, fietspad, tankstation, ondergrondse aardolieleiding, ligplaats voor schepen en jetties van omliggende bedrijven etc.

Ventolines was project- en omgevingsmanager van dit windplan en verantwoordelijk voor de bouwbegeleiding. Ries Velema, senior projectmanager bij Ventolines: “De taak om dit alles in goede banen te leiden met onder andere bevoegd gezag, omwonenden, aannemers, participanten én binnen het gestelde termijn en budget, heb ik als een mooie uitdaging ervaren”.

8
turbines

24
MW

Onshore
Nederland

Call Now Button