Windpark

Delfzijl Zuid Uitbreiding

Over dit project

Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare energie. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Duurzame energie is nodig om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en om klimaatverandering te beperken. Daarom is het onder andere nodig om windenergie te realiseren. Om bij te dragen aan deze nationale doelstelling heeft de provincie Groningen een gebied aanwezen voor windenergie. In dit gebied is de uitbreiding van het bestaande windpark Delfzijl Zuid gepland met 16 windturbines. Het totaal aantal megawatt (MW) opgesteld vermogen is nog niet definitief, maar naar verwachting ligt het rond de 65 megawatt (MW).

De  initiatiefnemers van het windpark zijn:

  • ZuidZes B.V.
  • Eneco Wind B.V.
  • Kloosterlaan B.V.
  • HiNerg B.V.

Ventolines is ingeschakeld voor zowel het ontwikkel- als contracteringstraject. Ventolines is ook het aanspreekpunt voor de omgeving. Met de initiatiefnemers en andere belanghebbenden werken wij op basis van een gezamenlijk bepaalde ontwikkelstrategie in stappen toe naar de realisatiefase en, in het verlengde daarvan, de exploitatie van het windpark.

De coördinatie- en ontwikkelwerkzaamheden voert Ventolines uit met oog voor de dynamiek die bij de realisatie van windenergieprojecten om de hoek komt kijken. Denk hierbij aan milieutechnische-, politieke-, financieel-economische en maatschappelijke factoren. Binnen de scope van het aan ons toevertrouwde projectmanagement vallen o.a. de volgende werkzaamheden: grondovereenkomsten sluiten, financiële opbrengstcalculaties maken, engineering, contact met de omgeving (zoals informatieavonden), het planologische proces ten behoeve van het bestemmingsplan en de vergunningen, netaansluitingsovereenkomsten afsluiten, de aanbesteding en contractering van de turbines en de infrastructuur.

Meer informatie: www.delfzijlzuiduitbreiding.nl

16
turbines

65
MW

Delfzijl
Nederland

Call Now Button