Verlichting mag uit bij Windpark Fryslân

22-02-2024

Windturbines op zee gecombineerd met floating solar

Ventolines verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van luchtvaartradar

Sinds donderdag 15 februari 2024 zijn de lampen van Windpark Fryslân uit. Een detectieradar bij Kornwerderzand maakt het mogelijk dat de lampen alleen aangaan wanneer luchtvaartuigen binnen een bepaalde waarschuwingszone komen.

Windturbines met een tiphoogte van meer dan 150 meter moeten wettelijk voorzien worden van luchtvaartverlichting. Bij Windpark Fryslân geldt dit voor de buitenste 30 windturbines. De windturbines hebben bovenin een lamp die overdag wit licht en ’s nachts rood licht rondom uitstraalt. Als de radar in werking treedt gaan de rode lampen in knipperende modus aan als er een vliegtuig in de buurt is.

Het naderingsdetectiesysteem bij Kornwerderzand zorgt ervoor dat de verlichting ’s nachts wordt uitgeschakeld wanneer er geen luchtvaartuigen in de buurt van het windpark zijn. De locatie van het systeem is gekozen vanwege het vrije zicht op de omgeving wat nodig is om het systeem zo effectief en veilig mogelijk te laten werken.

Ventolines was verantwoordelijk voor de ontwikkeling (inclusief de vergunningaanvragen) en de realisatie van het naderingsdetectiesysteem, het eerste van zijn soort in Nederland voor een windpark.

Vanaf de allereerste fase van het ontwerp van Windpark Fryslân is gekeken naar de mogelijkheden om de luchtvaartverlichting gecontroleerd uit te schakelen. Al in 2012 is Ventolines in opdracht van het windpark naar een internationale beurs gereisd om radardetectiesystemen te bekijken.

Het is belangrijk dat de veiligheid van het luchtvaartverkeer is gegarandeerd. Een intensieve dialoog tussen het ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en de experts van Ventolines heeft uiteindelijk geleid tot de keuze voor dit systeem. Ook zijn meerdere testvluchten uitgevoerd, waarmee de goede werking van de radar is aangetoond. Windpark Fryslân voldoet zo aan alle veiligheidseisen terwijl ook maximaal tegemoet wordt gekomen aan de belangen van de omgeving van het windpark.

Het is de eerste keer in Nederland dat een naderingsdetectiesysteem van dit type wordt toegepast. We willen onze ervaring en kennis nu ook voor andere windenergieprojecten gaan gebruiken. Hiermee wil Ventolines ook een inspirerend voorbeeld zijn voor andere projecten in Nederland.

Met de realisatie van dit project is een langgekoesterde wens van de aandeelhouders van Windpark Fryslan in vervulling gegaan. Ventolines feliciteert hen en de omgeving van Windpark Fryslân dan ook van harte met de ingebruikname van het systeem.

Bekijk ook de animatie over de verlichting van het windpark:

Hoe werkt het naderingsdetectiesysteem?

  • Wanneer luchtvaartuigen binnen de detectiezone komen (ongeveer 10 km van het windpark) dan volgt de radar het luchtvaartuig.
  • Wanneer luchtvaartuigen binnen de waarschuwingszone komen (ongeveer 7 km van het windpark) dan zet het systeem
    de verlichting van het windpark aan.
  • Nadat luchtvaartuigen de waarschuwingszone hebben verlaten, wordt de verlichting met een tijdvertraging van 1 minuut weer uitgeschakeld.
  • Het naderingsdetectiesysteem is geleverd door Terma, allies in innovation. Daarnaast is Terma verantwoordelijk voor de werking van de radar gedurende de operatie.
Call Now Button