Scheepsinspectie bij Windpark Fryslân

19-03-2024

Windturbines op zee gecombineerd met floating solar

Veiligheid is voor Ventolines van cruciaal belang. Daarbij gaat het niet alleen om veilig werken tijdens de bouw van een windpark of een ander project voor hernieuwbare energie, maar ook om het garanderen van de veiligheid zodra het project operationeel is.

Bij een groot en complex windpark in het water zoals Windpark Fryslân luistert dat extra nauw en vergt het doen van veiligheidsinspecties een gedegen planning en de inzet van gespecialiseerde apparatuur.

Als onderdeel van het veiligheidsplan van Windpark Fryslân voert Ventolines regelmatig scheepsinspecties uit, waarbij gekeken wordt naar aspecten zoals gezondheid, veiligheid en milieu, netheid, certificeringen, bekendheid met procedures en beperkingen, bemanning, lokale omstandigheden, en meer.

Zo vond op 4 maart 2024 een scheepsinspectie plaats tijdens de mobilisatie van de Seazip 7. De dag erna werd gestart met de jaarlijkse onderwaterinspectie van de fundaties van de windturbines van Windpark Fryslân.

De scope van de onderwaterinspectie omvat verschillende onderdelen, waaronder de inspectie van de windturbines van Siemens Gamesa met behulp van een ROV (Remotely Operated Vehicle) rondom de palen, kabels, en andere structuren. Hierbij wordt onder andere gekeken naar visuele schade, slijtage, marine-begroeiing, bodem erosie rondom de fundaties en de staat van inter-array kabels. Bovendien worden staaldiktemetingen uitgevoerd op een aantal locaties.

Deze activiteiten worden uitgevoerd met een schip van Seazip, waarbij de Tiger ROV-onderwaterrobot van Bluestream ingezet werd voor de inspecties, aangestuurd door Deutsche Windtechnik (DWT).

Bluestream beschikt over een uitgebreide vloot van meer dan 20 onderwaterrobots van verschillende formaten, waarmee men kan voldoen aan de toenemende vraag naar geavanceerde onderwaterinterventies.

Daarnaast worden ook de buizen geïnspecteerd waar de elektriciteitskabels doorheen lopen vanaf het onderstation naar het IJsselmeer. Hierbij werd gelet op schade en andere visuele afwijkingen.

Call Now Button