Windpark

Fryslân

Over dit project

Windpark Fryslân zal bestaan uit 89 windturbines in het Friese deel van het IJsselmeer, nabij Breezanddijk. Met 383 MW is dit wereldwijd het grootste windpark in een binnenwater, met 89 turbines in aanbouw. De verwachting is dat het windpark in 2020 jaarlijks duurzame energie kan opbrengen vergelijkbaar met het energieverbruik van 340.000 huishoudens.

De initiatiefnemers hebben de provincie grootschalige participatie in het windpark aangeboden. Deelname door de provincie is de meest directe manier om de provincie en haar inwoners te laten meeprofiteren van het windpark. Directe financiële participatie door de inwoners van Fryslân is een andere serieuze optie.

De gemeente Sudwest-Fryslân en Windpark Fryslân hebben een overeenkomst gesloten over de oprichting van een omgevingsfonds. Dit fonds, waarin jaarlijks ongeveer 500.000 euro wordt gestort door Windpark Fryslân, zal een stimulerende rol spelen in de ontwikkeling van het gebied rondom het windpark voor de IJsselmeerkust.

Voor meer informatie: windparkfryslan.nl

89
turbines

382,7
MW

IJsselmeer

Call Now Button