Windpark

Fryslân

Over dit project

Windpark Fryslân is door aannemersconsortium Zuiderzeewind gebouwd in het IJsselmeer. Het windpark bestaat uit 89 turbines van 4,3 megawatt (MW). Op jaarbasis produceert WPF zo’n 1,5 terawattuur (1.500.000 megawattuur). Dit is ongeveer 1,2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik en dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 500.000 huishoudens. Windpark Fryslân is wereldwijd het grootste windpark in een binnenwater. Het windpark is sinds 2021 operationeel.

Meer informatie: windparkfryslan.nl

89
turbines

382,7
MW

IJsselmeer
Nearshore

“In maart 2021 volgde ik Joris Hol op als EPC director. Bij mijn start was de installatie van de kabels halverwege en startte de aannemer net met de installaties van de turbines in het IJsselmeer. Ik sprong op een rijdende trein, het team van Windpark Fryslân en aannemersconsortium Zuiderzeewind was al goed op elkaar ingespeeld. Vaak worden windparken zoals Windpark Fryslân op een locatie ‘ver weg’ gebouwd. Dat dit windpark in het IJsselmeer staat, maakte het veel makkelijk om het aan stakeholders te laten zien. Daar hebben dan ook veel partijen dankbaar gebruik van gemaakt.”

Roeland Borsboom EPC Director, Ventolines

“Wat bijzonder is aan het transformatorstation van Windpark Fryslân is dat het geen betonnen doos is, maar een bijzonder uniek gebouw dat open is voor het publiek. Geïnteresseerden kunnen door de gang van dit bijzondere gebouw lopen, naar binnen kijken en met de virtuele tour Wie Watt Windenergie! meer leren over windenergie. Zo maken we hele technische informatie toegankelijk voor zowel geïnteresseerden als voor elektrotechnische vakgenoten.” 

Benjamin Stobbe Project Engineer, Ventolines

Ons belangrijkste doel was om de uitvoering van het project zonder ernstige incidenten te laten verlopen. Dankzij een goede samenwerking met de betrokken partijen is dat gelukt. Daar zijn we, gezien de complexiteit van het project en het aantal partijen medewerkers waarmee we dit windpark hebben gebouwd, best heel trots op. Op sommige momenten werkten we met wel 40 schepen tegelijk en werkten we samen met tot wel 300 tegelijk.” 

Marco Kok QHSE Manager, Ventolines

“Windpark Fryslân is een prachtig project om aan mee te mogen werken. We zijn lang bezig geweest met het maken van de plannen. En ondanks dat we te maken hebben gehad met een coronapandemie en onstuimig weer op het IJsselmeer, hebben we met een geweldig team een fantastisch resultaat neergezet. Om nu alle 89 windturbines in het IJsselmeer te zien staan, maakt me heel trots.”

Anna Ritzen Deputy EPC Director, Ventolines

“Om de overlast voor de omgeving te beperken installeerden we bij Kornwerderzand een luchtvaartradar. Door het radarsysteem wordt de verlichting op de windturbines alleen geactiveerd als er vliegtuigen dicht bij het windpark vliegen. Omdat het aantal vliegbewegingen in de nacht zeer beperkt is, kunnen we de brandduur van de verlichting aanzienlijk reduceren. 

Maaike Sickler Project Engineer, Ventolines

“De aanleg van de stroomkabels in het IJsselmeer vereiste maatwerk. Met een speciaal kabellegponton zorgden we ervoor dat de kabels op hun plek kwamen te liggen. De verschillende grondsoorten maakten dit niet altijd even gemakkelijk. Ook het onstuimige weer, met zelfs een week een dichtgevroren IJsselmeer, maakte het werk even spannend. Toch konden we er met zijn allen voor zorgen dat het werk op tijd afgerond was. Én dat zodra de eerste windturbine stond, deze direct duurzame stroom kon leveren.” 

Guido de Groot Package Manager Array Cables, Ventolines
Call Now Button