Windpark

Fryslân

Over dit project

Windpark Fryslân is door aannemersconsortium Zuiderzeewind gebouwd in het IJsselmeer. Het windpark bestaat uit 89 turbines van 4,3 megawatt (MW). Op jaarbasis produceert WPF zo’n 1,5 terawattuur (1.500.000 megawattuur). Dit is ongeveer 1,2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik en dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 500.000 huishoudens. Windpark Fryslân is wereldwijd het grootste windpark in een binnenwater. In 2021 is het windpark operationeel.

Economisch rendement naar de regio
De provincie zet haar belofte van een windpark ‘fan en foar Fryslân’ extra kracht bij door elk jaar enkele tonnen uit het rendement te investeren in duurzame initiatieven in heel Fryslân. Zo ontstaat uit groen rendement weer nieuw groen rendement en wordt een keten van duurzame investeringen gecreëerd in de regio. Daarnaast investeert de provincie een derde deel van de opbrengst van haar participatie in het windpark in projecten in het Friese IJsselmeergebied. Naast het herinvesteren van rendement, zullen obligaties worden uitgegeven zodra het park operationeel is. Op deze manier doet de provincie iets terug voor de inwoners van Fryslân én iets extra’s voor de omwonenden van het windpark.

Het Omgevingsfonds van Windpark Fryslân ontvangt gedurende 20 jaar jaarlijks ruim 720.000 euro voor projecten langs de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het
fonds heeft als doel ondersteuning te bieden bij het verduurzamen, verbeteren, vernieuwen en promoten van natuur, leefomgeving, toerisme, recreatie, cultuur en erfgoed.

Meer informatie: windparkfryslan.nl

89
turbines

382,7
MW

IJsselmeer

Call Now Button