Financieel Advies 

Voor alle facetten van een duurzaam energieproject is specialistische financiële kennis vereist. Onze experts kunnen u tijdens elke fase van de projectcyclus van financieel advies voorzien. Met onze daadkrachtige, geïntegreerde aanpak werken wij volgens een op maat gemaakt stappenplan. Het voordeel van dit samenspel is voorspelbaarheid van de financiële uitkomst en optimale financierbaarheid. 

Door onze geïntegreerde en multidisciplinaire manier van werken kunnen wij anticiperen op de toekomstige uitdagingen in de duurzame energiesector. Daardoor kunnen we deze nu al vertalen in inventieve oplossingen waar onze klanten baat bij hebben. 

Ons financieel team bestaat uit allround financiële professionals die in staat zijn om financiële uitdagingen in de duurzame energiesector aan te gaan en op te lossen. Wij ondersteunen u bij financiële handelingen zoals (her)financiering, verkoop, overnames, financiële burgerparticipatie, waarderingen en due diligence, en uitvoering van financiële analyses. 

Waarmee kunnen we u helpen?

Projectfinanciering

We begeleiden projectfinancieringstransacties. Van analyse en structurering tot en met procesmanagement en contractonderhandelingen. Lees hier hoe we voor Windpark FryslânWestermeerwind en ECN Wind Energy Facilities een aantal projectfinancieringstransacties hebben uitgevoerd.

Overnametransacties

We begeleiden kopers en verkopers met alle facetten van overnametransacties van een duurzaam energieproject. Onze specialisten zetten een transactiestructuur en een financieel model op. Wij faciliteren de due diligence en begeleiden onze opdrachtgevers tot het ondertekenen van de koopovereenkomst en de overdracht van de aandelen of activa. Lees hier hoe we voor ECN Wind Energy Facilities en Kroningswind een internationale koper hebben gevonden.

Ontwikkelfinanciering

Een duurzaam energieproject ontwikkelen kost geld terwijl de opbrengsten pas later komen. Wij adviseren op de financiële structurering en het financieringsproces van eigen vermogen. Denk hierbij aan het aantrekken van kapitaal tijdens de ontwikkeling en eigen vermogen op financial close. Een andere mogelijkheid is financiële burgerparticipatie. Met onze inventieve en resultaatgerichte aanpak creëren wij kansen en waarde voor onze opdrachtgevers.

Due Diligence

Ventolines voert een boeken- en contractonderzoek (due diligence) uit of begeleidt dit. We doen dit bij overnametransacties of een (project)financiering. Het is voor ons belangrijk dat onze klanten een gefundeerde investeringsbeslissing kunnen nemen.

Financiële modellen & analyse

Als je een duurzaam energieproject wilt verkopen, is het van groot belang dat zowel de verkoper als de potentiële koper de waarde daarvan begrijpt. Een gedegen financieel model is hierbij essentieel. Niet alleen voor de verkoper, maar ook voor het vertrouwen dat een mogelijke koper in de cijfers heeft. Voordeel: het maximaliseren van de waarde van het duurzame energieproject. We kunnen financiële modellen opstellen voor bijvoorbeeld de waardering van een project, een projectfinanciering of een financiële analyse voor de haalbaarheid van een project. Wij bieden begeleiding bij aanbestedingen, subsidieaanvragen, contractonderhandelingen en het financieel management tijdens de operationele fase van een project.

Call Now Button