Gesloten

Distributie Systeem Groen

Over dit project

Gesloten Distributiesysteem Groen (GDG) is het gesloten distributiesysteem waarmee windparken van Windplan Groen zijn aangesloten op het hoogspanningsnet. Naast windparken is er ook een zonnepark aangesloten, die uiteindelijk allemaal via één aansluiting van 2 kabelcircuits van het GDG elektriciteit aan het publieke net leveren.

Windplan Groen is een gezamenlijk initiatief van 11 windparken in de Provincie Flevoland en bestaat in totaal uit 86 windturbines. Voor Windplan Groen als geheel stelde de netbeheerder slechts één aansluiting beschikbaar. Hierdoor ontstond tijdens de ontwikkeling van de windparken de uitdaging om de geproduceerde elektriciteit vóór de netaansluiting te bundelen. Een gesloten distributiesysteem (GDS) biedt in zo’n geval uitkomst. Een GDS is een particulier elektriciteitsnet dat binnen een geografisch afgebakend gebied valt, maximaal 500 aansluitingen bevat en waarbij geen huishoudens zijn aangesloten.

Ventolines heeft de ontwikkeling en realisatie van dit GDS begeleid. Hieronder vielen onder andere  de ontwikkeling en engineering, juridische structurering en contractering, financiering, technische contractering en de bouwbegeleiding. Daarnaast was Ventolines integraal adviseur van Windkoepel Groen en de windparken op onder ander het gebied van de vergunningen, de SDE subsidie, opbrengstberekeningen, contractering van de windturbines, elektrische en civiele werken, projectmanagement en uiteindelijk de bouw zelf.

De omvang van het GDS dat hier gerealiseerd is, is uniek voor de sector. De succesvolle ingebruikname van het Gesloten Distributiesysteem Groen is een belangrijke mijlpaal voor iedereen die betrokken is geweest bij de ontwikkeling van Windplan Groen. Ventolines is er trots op leiding te hebben gegeven aan de succesvolle realisatie van dit project.

Voor meer informatie: windplangroen.nl

340
MW wind

500
MVA

30
MWp zon

95
MW batterij

Onshore
Nederland

Call Now Button