Ventolines begeleidt succesvol de ontwikkeling én verkoop van Zonnepark Woudhuizermark

14-06-2024

Windturbines op zee gecombineerd met floating solar

Het langs de A50 bij Apeldoorn te realiseren zonnepark Woudhuizermark is door Enovos Green Power Nederland overgenomen van de lokale initiatiefnemers. Zonnepark Woudhuizermark is een zonnepark van 12 MWp en heeft een aantal bijzondere kenmerken.

Lokale ontwikkeling
Zo maakt het lokale stroomnet van het naastgelegen businesspark Ecofactorij een aansluiting mogelijk van het zonnepark op het publieke net door middel van een gesloten distributiesysteem.
Ook wordt dankzij het innovatieve karakter van de Ecofactorij en het lokale net alle door het zonnepark opgewekte stroom door de aanwezige bedrijven op de Ecofactorij lokaal geconsumeerd.
Daarmee is dit project een prachtig voorbeeld van een lokale ontwikkeling met lokaal gebruik van de opgewekte duurzame energie.

Ventolines integraal extern adviseur
Zonnepark Woudhuizermark wordt gerealiseerd op een grondgebied van ongeveer 13 hectare en is een initiatief van twee agrarische ondernemers in de omgeving van Apeldoorn. Op de agrarische gronden wilden zij in samenwerking met de omgeving een zonnepark realiseren. Na een positief gesprek met de gemeente en de mogelijkheid om aan te sluiten op het private net van de Ecofactorij, werd de ontwikkeling onder eigen beheer door de initiatiefnemers opgestart.
Ventolines werd vervolgens aangesteld als integraal extern adviseur inzake de omgevingsvergunning, de SDE-subsidie, het ontwerp & omgevingsparticipatie, de netaansluiting op het private net, de stroomafname, de juridische advisering op de projectcontracten, en tenslotte een succesvolle verkoop inclusief het opstellen van en onderhandelen over de overnamecontracten.
De initiatiefnemers zijn verder bijgestaan door persoonlijk adviseur Flynth adviseurs & accountants.

Verkoop van het zonnepark
De afgelopen jaren hebben de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne de haalbaarheid van zonneparkprojecten fors veranderd.  De prijzen voor materiaal en arbeid, rente en stroomprijzen stegen hard en de doorontwikkeling en realisatie van het zonnepark in eigen beheer was uiterst onzeker.  Uiteindelijk is besloten om dit zonnepark te verkopen.
De oorspronkelijke initiatiefnemers zijn zeer content met de verkoop aan Enovos Green Power Nederland.

Enovos Green Power is verheugd om Zonnepark Woudhuizermark over te nemen en bij te dragen aan de duurzame energieoplossingen in de regio. Wij willen Ventolines en Flynth hartelijk danken voor de prettige en professionele samenwerking om dit project mogelijk te maken. We kijken nu uit naar een succesvolle realisatie van dit mooie project. We verwachten  operationeel te kunnen zijn in het vierde kwartaal van 2024.”

Frank Kusters – Managing Director Enovos Green Power Nederland.

Dankzij de integrale manier van werken, met alle benodigde expertise zelf in huis, heeft Ventolines de initiatiefnemers tijdens de diverse projectfasen en marktontwikkelingen, inclusief de verkooptransactie, op effectieve wijze kunnen begeleiden. Meer informatie over dit project vind je hier

Call Now Button