Drijvend zonnepark

Haringvliet

Over dit project

Aan de zuidoever van de Hoeksche Waard wordt een initiatief ontwikkeld om in het Haringvliet een drijvend zonnepark te realiseren. Drijvende systemen voor de opwek van zonne-energie zijn een groeiende bron van duurzame energie die een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Het voordeel van dit soort zonneparken is dat ze geen gebruik maken van gronden die wellicht ook voor agrarisch en/of een ander doel benodigd zijn. Drijvend zon systemen bestaan uit een drijvende constructie met daarop PV panelen (fotovoltaïsch paneel) om zonne-energie om te zetten in elektriciteit.

De projectlocatie betreft een perceel van 31,2 hectare in het open water langs de oever voor windpark Westerse Polder aan de westkant van de Haringvliet brug (A29). Het water is een stromende rivier waar scheepvaart langs gaat, een natura 2000 gebied en in privaat bezit. Het gebied is vroeger een zandafgraving geweest. Tijdens de veldbezoeken zijn er in het plangebied weinig waterplanten aangetroffen. Aan de oostzijde bevindt zich een strandje dat wordt gebruikt door recreanten.

Het Haringvliet valt onder watercategorie 3: grote rivieren. Momenteel wordt er gekeken naar het optimale ontwerp van het zonnepark. Dit is afhankelijk van verschillende zaken zoals ecologische inpassing, financiële haalbaarheid en beleidswensen. Elk water en elke locatie heeft verschillende eigenschappen. Aan de hand van deze eigenschappen zal worden bepaald welke techniek het beste past.

De initiatiefnemer Begro Energy Projects heeft voor dit project een principeakkoord ontvangen van de gemeente Hoeksche Waard en zal eind 2023 een Intentieovereenkomst tekenen. Hiermee geeft het college van B&W haar medewerking in de planologische procedures om dit drijvend zonnepark verder te ontwikkelen en te realiseren. De vervolgstappen zijn het concretiseren van de vergunningenprocedure, participatieprocedure, de netaansluiting én het kiezen van een techniek voor de constructie.

20-30
MWp

Solar
Nederland

Diensten

Call Now Button