Dronter Energie Opslag

Over dit project

In het landelijke gebied van de gemeente Dronten wordt het project Dronter Energie Opslag (DEO) gepland, een grootschalig energieopslagsysteem ten noorden van het transformatorstation van Windplan Groen. Het plangebied beslaat ongeveer 6 hectare. Dit initiatief wordt geleid door GreenPowerBank Dronten B.V. (Begro), Pure Energie Batterij Groen B.V. en FlevoBESS B.V.. Het initiatief biedt opslagcapaciteit voor duurzaam opgewekte elektriciteit. Het energieopslagsysteem zal helpen de opgewekte stroom van Windplan Groen geleidelijker te leveren in het nationale hoogspanningsnet, waardoor pieken en dalen als gevolg van weersafhankelijke productie in het elektriciteitsnet worden verminderd. Het past in de groeiende behoefte aan flexibiliteit op de elektriciteitsmarkt en draagt bij aan de overgang naar een robuuste, stabiele en duurzame energievoorziening in Nederland. Ventolines heeft de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van dit project.

Het project bestaat uit twee fasen, waarbij het plangebied in de eerste fase zal worden voorzien van een energieopslagsysteem met een capaciteit van ca. 100 megawatt (MW). Op dit moment wordt er gewerkt aan deze eerste fase, die een oppervlakte van 3 hectare beslaat. De tweede fase, eveneens met een oppervlakte van 3 hectare, zal later van start gaan. Het plangebied is verdeeld in drie stukken grond zoals hierboven weergegeven op het kaartje, waarbij elk stuk wordt ontwikkeld door een van de drie initiatiefnemers. In de ontwikkelingsfase draagt Ventolines zorg voor:

  • Het vastleggen van de samenwerking tussen de 3 initiatiefnemers en de daarbij behorende grondovereenkomsten.
  • Het coördineren van de procedure voor de bestemmingsplanwijziging en het aanvragen van de omgevingsvergunningen. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeente bereid momenteel de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan in de gemeenteraad voor.
  • Het overeenkomen van de Aansluit en transportovereenkomst tussen de 3 initiatiefnemers en het gesloten distributie station van Windplan Groen (GDG) en het organiseren van het bijbehorende EMS-systeem.
  • De engineering en het contracteren van alle gezamenlijke voorzieningen, zoals de kabels voor de netaansluiting, wegen, waterbeheersing en landschappelijke inpassing. Daarnaast verzorgt Ventolines de juridische structurering en de oprichting van de gezamenlijke entiteit.

100
MW

Olsterpad
Dronten

Call Now Button