Energieopslag

Westermeerdijk

Over dit project

Dicht tegen de Westermeerdijk aan, waar windparken in de Noordoostpolder zijn aangesloten op het hoogspanningsstation van TenneT, wordt op 4 hectare een grootschalig batterijpark ontwikkeld van zo’n 250 MW. Op deze plek ontstaat een energielandschap, waar duurzame energieproductie, energieopslag en transportfaciliteiten samenkomen.

Als het flink waait en het ook nog zonnig is, wordt soms meer elektriciteit geproduceerd dan het stroomnet aankan. Op dat moment kan een batterij het surplus aan stroom opslaan. Op een later moment, als de vraag toeneemt en de prijs gunstig is, kan de batterij weer ontladen. Zo hoeft duurzaam geproduceerde elektriciteit niet verloren te gaan.

Een andere mogelijke toepassing van een batterij is het balanceren van het energienet. Netbeheerders zijn verplicht ervoor te zorgen dat de frequentie op het net altijd 50 hertz is. Zodra die dreigt te zakken, moet er stroom bij, zodra die stijgt, moet er stroom af. Door op of af te schakelen zijn het tot op heden vooral gasgestookte energiecentrales die deze balanceertaak vervullen, maar batterijen kunnen die overnemen. En ook nog eens CO2-vrij.

Ventolines is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit batterijpark en alles wat er verder bij komt kijken, van het vergunningentraject en stakeholdermanagement tot contractering en constructie. Het project wordt opgedeeld in drie onderdelen: twee delen die worden aangesloten achter de netaansluitingen van de windparken Westermeerwind en NOP Agrowind en één ‘stand alone’-deel van Begro Energy Projects. Die laatste wordt rechtstreeks aangesloten op het station van TenneT. Verwacht wordt dat het totale batterijpark medio 2025 operationeel is.

250 MW
batterij

Noordoost­polder

Call Now Button