Zonnepark 

Het Knooppunt Hattemerbroek

Over dit project

Zonnepark Het Knooppunt Hattemerbroek ligt in de gemeente Oldebroek en is circa 7,8 ha groot. Het bevindt zich in de oksel van knooppunt Hattemerbroek (aansluiting A28, A50 en N50) ten westen van het dorp Hattemmerbroek. Aan de westzijde van het plangebied ligt een visvijvercomplex en daarnaast ligt de schaatsbaan Hattemerbroek. Het zonnepark zal meer dan 12.5MWp aan geïnstalleerd vermogen krijgen met naar verwachting rond de 25.000 zonnepanelen. Hiermee kan genoeg energie worden opgewekt voor minimaal 3000 huishoudens. Bij de landschappelijke- en ecologische inpassing is Eelerwoude betrokken geweest. De omgevingsvergunning is in 2022 verleend en de SDE subsidie is in november 2023 verkregen. Ook is er een lokale energiecoöperatie actief betrokken bij het project.

Bijzonder aan dit zonnepark is dat het volledig in lokaal bezit is en dat het gebruik maakt van een zogenaamde “cable pooling-overeenkomst” met een nabijgelegen windpark. Hierdoor zal het zonnepark ondanks congestie in deze regio toch duurzame stroom kunnen terugleveren, daarbij gebruikmakend van bestaande infrastructuur. Bovendien is er veel aandacht besteed aan een goede ecologische inpassing, zoals natuurvriendelijke oevers, aanplanten van wilgen, gemixte hagen en bloem- en kruidenrijk gras. Ook zijn er buiten het projectgebied afspraken gemaakt over extra ecologische inpassing.

Ventolines, met Maarten Klap als projectleider, heeft het hele proces vanaf acquisitie tot aan het verkrijgen van de SDE-subsidie begeleid en is ook verantwoordelijk voor het vervolgtraject tot en met de oplevering van het zonnepark. Naar verwachting zal het zonnepark in de loop van 2024 worden gebouwd.

12,5
MWp

Solar
Nederland

Call Now Button