nlen

Windpark Fryslân

Windpark Fryslân zal bestaan uit 89 windturbines in het Friese deel van het IJsselmeer, nabij Breezanddijk. Met een omvang van ongeveer 320 MW behoort Windpark Fryslân tot de grootste windprojecten in Nederland. De verwachting is dat het windpark in 2020 jaarlijks 340.000 huishoudens van duurzame elektriciteit voorziet.

De initiatiefnemers hebben de provincie grootschalige participatie in het windpark aangeboden. Deelname door de provincie is de meest directe manier om de provincie en haar inwoners te laten meeprofiteren van het windpark. Directe financiële participatie door de inwoners van Fryslân is een andere serieuze optie.

De gemeente Sudwest-Fryslân en Windpark Fryslân hebben een overeenkomst gesloten over de oprichting van een omgevingsfonds. Dit fonds, waarin jaarlijks ongeveer 500.000 euro wordt gestort door Windpark Fryslân, zal een stimulerende rol spelen in de ontwikkeling van het gebied rondom het windpark voor de IJsselmeerkust.

Windpark Fryslân heeft het overall projectmanagement tijdens de ontwikkelings, contracterings- en financieringsfase van Windpark Fryslân uitbesteed aan Ventolines.

Meer informatie: windparkfryslan.nl