Duurzame energie bij een boer op het land – “Dat vraagt om samenwerken

23-08-2020

Windturbines op zee gecombineerd met floating solar

Voor de zomernieuwsbrief van Nieuwe Oogst ging journalist Brenda van Olphen in gesprek met Allard van der Steege, Directeur Ontwikkeling van Ventolines, over duurzame energieprojecten van boeren.

ALMERE – Wind- en zonne-energie zijn de toekomst, ook bij een boer op het land. Dat vindt directeur Ontwikkeling Allard van der Steege van Ventolines uit Almere. Hij krijgt steeds vaker aanvragen van agrariërs om hen te helpen bij de ontwikkeling van energieprojecten. ‘Het is een duurzame, alternatieve bron van inkomsten voor de sector.’

‘Veel boeren hebben de droom om met duurzame energie het bedrijf te versterken’, zegt Allard van der Steege. ‘Nederland heeft als doel gesteld om minder afhankelijk van fossiele brandstoffen te worden en klimaatverandering te beperken. In 2050 moet de energievoorziening in Nederland bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. De agrarische sector kan een hele belangrijke bijdrage leveren aan die transitie.’

In opdracht van de boer

Ventolines werkt in opdracht van klanten, waaronder vaak boeren. De expertise van de dienstverlener is in te huren zonder dat zij deel van het wind-, zon- of opslagproject wordt. Ventolines helpt boeren bij projecten waarvan de boer zelf eigenaar wordt. ‘We voelen ons overigens wel vaak eigenaar. Dat komt misschien ook omdat er veel bevlogen en ondernemende personen bij Ventolines werken. En onze projecten vaak langlopend en intensief zijn.’

Geïntegreerde aanpak

Op de vraag waarom klanten kiezen voor Ventolines vertelt Allard: ’Ventolines heeft al veel ervaring in de sector en meerdere grootschalige, duurzame energieprojecten succesvol gerealiseerd. Ventolines overziet daarbij projecten van A tot Z, omdat we voor elke fase experts in huis hebben. Projecten kunnen we daardoor integraal benaderen. In de fase van de ontwikkeling houden we bijvoorbeeld bij beslissingen al rekening met de fase waarin het project gebouwd moet worden. We zorgen dat in alle fases de boeren optimaal geïnformeerd zijn. De partijen kunnen op die manier goede beslissingen over het project nemen. Daarbij moet je breder kijken en kansen benutten. Een windproject kun je bijvoorbeeld soms goed combineren met andere mogelijkheden zoals zonne-energie of stroomopslag.’

Coöperatief werken

Een boer kocht vroeger één windturbine, plaatste die op het land en dat was het dan. Later volgden er windparken van 3 tot 5 windturbines. Tegenwoordig worden windparken van wel vijftig turbines ontwikkeld. De agrarische sector is daarmee ontzettend belangrijk voor de transitie naar duurzame energie. Door de omvang zijn projecten een stuk ingewikkelder geworden. ‘Je kunt dat niet alleen’, legt Allard uit. ‘We moeten samenwerken om duurzame energieprojecten te kunnen realiseren, zoals bijvoorbeeld in coöperaties. Boeren zijn gelukkig gewend om coöperatief te werken. Aan de andere kant zijn het ook zelfstandig ondernemers. Het is belangrijk dat we dat niet uit het oog verliezen.’

Samen met de omgeving

Lokale Land- en Tuinbouw Organisaties (LTO’s), de omgeving, overheden, netbeheerders, energieleveranciers en lokale bedrijven hebben allemaal een stem bij het plaatsen van windturbines bij een boer op het land. Je hebt maatschappelijk draagvlak nodig. ‘De belangen van deze partijen worden in het plan meegenomen’, zegt Allard. ‘Dat is ook nodig want wij streven naar het ontwikkelen, bouwen en beheren van duurzame energievoorzieningen die kansen bieden voor alle betrokkenen. En het is ook in het belang van de boeren om samen te werken met de omgeving, je wil toch goede buren kunnen blijven! Bovendien wordt vanuit de overheid samenwerking verwacht. Dit is zelfs vastgelegd in de Omgevingswet’.

Scherp aan de wind zeilen

Wat de uitdaging wel steeds groter maakt, is het dalende subsidieniveau. ‘Je moet daarom scherp aan de wind zeilen door te optimaliseren. Het project moet goed in elkaar zitten. We zijn scherp op het ontwerp waarvoor we vergunningen aanvragen en op de inkoop van materialen. Ook moet je rekening houden met de verkoop van de groene stroom. We halen eruit wat erin zit zodat we van ieder energieproject een succes kunnen maken. Dit doen we door goed samen te werken, onze vakkennis in te zetten, inventieve oplossingen te bedenken en altijd vooruit te blijven kijken. Dat is niet gemakkelijk, maar is wel hetgeen waar wij voor gaan!’

Grootste Nederlandse windpark op land

Een van de projecten waar Ventolines op dit moment aan werkt is Windplan Groen, een groot windpark bij Dronten. Bij dit project zijn vierhonderd boeren uit Flevoland betrokken. ‘Dit wordt waarschijnlijk  het grootste windproject op land in Nederland. Dan moet je als boeren samenwerken, afstemmen, elkaar iets gunnen. Het voordeel is dat je de kosten met elkaar kunt verdelen en steun aan elkaar hebt. Het is een omvangrijk en ingewikkeld project waarbij het de kunst is om de complexiteit zoveel mogelijk terug te brengen naar eenvoud en pragmatisme. ‘We moeten het niet moeilijker maken dan het al is. Die houding hebben de boeren met wie we samenwerken vaak al van zichzelf. En bij die manier van werken voel ik mij erg thuis,’ aldus Allard.

Diverse projecten

Naast het genoemde project is Ventolines onder andere verantwoordelijk voor het complete windpark Westermeerwind met 48 turbines, voor Windpark Fryslân met 89 windturbines, ECN Wind Energy Facilities en bij diverse zonne-energie- en opslagprojecten. ‘Maar wij begeleiden ook bij projecten zoals Windpark Hattemerbroek. Hier staan vier turbines. Het gaat niet om de omvang, maar dat je wat mogelijk is, tot realisatie brengt.’

Contact en webinar

Wilt u meer weten over het opzetten van een duurzaam energieproject in uw omgeving? Neem dan contact op met Allard van der Steege: allardvandersteege@ventolines.nl. Ventolines zal binnenkort een webinar organiseren. In deze online workshop leggen we onze werkwijze stap voor stap uit. Informatie hierover volgt binnenkort op onze website.

Call Now Button