Oceans of Energy gaat 1 MW aan offshore solar bouwen voor de kust van Scheveningen

11-11-2021

Windturbines op zee gecombineerd met floating solar

Uitbreiding eerste offshore solar systeem ter wereld ondersteund door partijen als Vattenfall

Scheveningen, 11 november 2021 – Vandaag kondigen Oceans of Energy en haar partners & observers aan het allereerste offshore solar farm systeem ter wereld 20 maal te vergroten en uit te breiden naar 1 MW (MegaWatt). In de komende jaren is het bedrijf voornemens dit systeem verder op te schalen naar 10 MW en dan 100 MW. Honderd MW staat gelijk aan een energievoorziening van 30.000 huishoudens. De uitbreiding van het offshore solar systeem naar 1 MW wordt ondersteund middels een publieke bijdrage van de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+), verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

“Met de opschaling naar 1MW zetten wij, samen met onze partners & observers, weer een enorme stap richting een toekomst waarin Nederland zijn volledige energiebehoefte uit hernieuwbare energie van eigen zee en land kan halen. Met slechts 5% van de Nederlandse Noordzee kunnen we met zon op zee al de helft van de hele Nederlandse energiebehoefte opwekken,” aldus Allard van Hoeken, oprichter en CEO van Oceans of Energy.

Hij vervolgt: “Ik ben enorm trots op het team van Oceans of Energy, op onze partners & observers, de Nederlandse overheid en alle partijen die bijdragen om deze nieuwe en potentieel grootste vorm van schone energieopwekking toe te voegen aan de energiemix in Nederland en wereldwijd – de helft van de wereldbevolking woont immers in kuststreken.”

Meer dan twintig spraakmakende partijen, zoals Vattenfall en RWE Renewables, hebben zich aangesloten bij dit project als partner of observer. Een volledige lijst van partners en observers volgt
onderaan het persbericht.

Over Oceans of Energy
Oceans of Energy is een Nederlands bedrijf dat zich specialiseert in offshore zonne-energie en de daarbij behorende verankering-technologie en milieu-impact onderzoek. Het bedrijf is marktleider hierin, opgericht in 2016 en sindsdien gegroeid naar vijfentwintig medewerkers. Het bedrijf heeft tot nu toe €15 miljoen opgehaald voor de opschaling van productie en projecten. Projecten worden ondersteund door o.a. RVO, MIT-Zuid-Holland, REACT EU, INTERREG en Horizon-2020 programma’s.

Over RVO
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie. RVO is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

PARTNERS EN OBSERVERS
Het project kent verschillende partners en observers die allen een eigen expertise en inbreng hebben:

Deltares faciliteert testen in de Deltares Delta Flume en leidt het stakeholderonderzoek.
Deltares is een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Over de hele wereld werken wij aan slimme oplossingen, innovaties en toepassingen voor de mens, omgeving en maatschappij. Het leefbaar maken van dichtbevolkte en kwetsbare gebieden is complex. Daarom werken we nauw samen met overheden, bedrijven, andere onderzoeksinstituten, universiteiten en NGO’s in het binnen- en buitenland.

Fugro zal de offshore bewegingen monitoren. Fugro gebruikt hiervoor haar state-of-the-art technologie en verbetert daarmee de (relatieve) real-time kinetic (RTK) positie naar sub-centimeter nauwkeurigheid.
Fugro is ‘s werelds toonaangevende specialist op het gebied van Geo-data en verzamelt en analyseert uitgebreide informatie over de aarde en de daarop gebouwde structuren. Fugro hanteert een geïntegreerde aanpak die acquisitie en analyse van Geo-data en gerelateerd advies omvat. Met expertise op het gebied van het in kaart brengen van ontwikkellocaties en de integriteit van bestaande bouwwerken en infrastructuur, worden klanten ondersteund bij het veilige, duurzame en efficiënte ontwerp, constructie en exploitatie van hun assets gedurende de volledige levenscyclus. Met ongeveer 9000 getalenteerde mensen in 61 landen bedient Fugro klanten over de hele wereld, voornamelijk in energie- en infrastructuurmarkten, zowel offshore als onshore. In 2020 bedroeg de omzet 1,4 miljard euro. Fugro is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

NIOZ en Wageningen Marine Research voeren de ecologische monitoring uit.
Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), doet als nationaal oceanografisch onderzoeksinstituut multidisciplinair fundamenteel zeegaand onderzoek naar wetenschappelijk en maatschappelijk belangrijke vraagstukken over het functioneren van delta- en kustgebieden, zeeën en oceanen. Daarnaast beheert het NIOZ de nationale onderzoeksschepen en de apparatuur voor de Nederlandse onderzoeksgemeenschap. Ook stimuleert en ondersteunt het NIOZ het mariene onderzoek, onderwijs en beleidsontwikkeling op nationaal en internationaal niveau.

Wageningen Marine Research levert met kennis, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en advies een wezenlijke bijdrage aan een duurzamer, zorgvuldiger beheer, gebruik en bescherming van de natuurlijke rijkdommen in zee-, kust- en zoetwatergebieden. Wageningen Marine Research is onderdeel van de kennisorganisatie Wageningen University & Research. Binnen Wageningen University & Research werken negen gespecialiseerde onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research samen met Wageningen University om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de belangrijkste vragen op het gebied van gezonde voeding en leefomgeving.

TKF (B.V. Twentsche Kabelfabriek) ontwikkelt en fabriceert de power export kabel.
Sinds de oprichting in 1930 heeft TKF zich ontwikkeld van een kabelproducent tot een technologisch toonaangevende leverancier van connectivity-oplossingen. Met een breed portfolio kabels, systemen en diensten voor uiteenlopende toepassingen, waaronder de bouw, industrie, marine, energie, telecom en offshore wind, bieden wij klanten wereldwijd oplossingen voor het creëren van veilige en betrouwbare energieën dataverbindingen. Dat doen we met meer dan 750 collega’s en productie vestigingen in Haaksbergen en Lochem. Als onderdeel van het technologiebedrijf TKH Group NV heeft TKF toegang tot baanbrekende oplossingen, concepten en technologieën.

Primo Marine leidt het proces rondom de offshore kabel-installatie.
Primo Marine is een toonaangevende, onafhankelijke technisch consultant voor duurzame energieverbindingen op zee. Al meer dan 2 decennia adviseren wij onze klanten ten aanzien van grote onderzeese stroomkabelprojecten, en dragen zo bij aan de vergroening van de energievoorziening in de wereld. Wij bieden een unieke combinatie van academische kennis en jaren van praktische ervaring voor doordachte, werkbare oplossingen. Dit doen wij door te begeleiden bij technische, contractuele en commerciële zaken. Wij zorgen ervoor dat de belangen op het gebied van kosten, risico’s en technologie worden beschermd gedurende de hele levensduur van het project.

TNO voert in dit project onderzoek uit naar de geschiktheid van zonnepanelen voor offshore gebruik en doet studie naar integratie bij windparken.
De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Wij verbinden mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de ruim 3500 professionals van TNO, dagelijks aan. We werken, samen met partners, gericht aan transities in negen maatschappelijke domeinen die we samen met onze stakeholders hebben geïdentificeerd.

De Universiteit Utrecht (UU) doet onderzoek naar de energieopbrengst.
De Universiteit Utrecht, opgericht in 1636, is een toonaangevende onderwijs- en onderzoeksinstelling met een groeiende internationale reputatie. UU doet fundamenteel en toegepast onderzoek op een breed scala van wetenschapsgebieden. Het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling voert onderzoek en onderwijs uit op het gebied van de transitie naar een duurzame samenleving. Centraal in het energieonderzoek staat analyse op systeemniveau van duurzame energiesystemen, energiedragers en technologieën. De afgelopen jaren is kennis en ervaring opgedaan op het gebied van het analyseren, modelleren, monitoren en optimaliseren van duurzame energiesystemen, in het bijzonder zon-PV. Een recent project met Oceans of Energy heeft geresulteerd in een gedetailleerd prestatiemodel van offshore drijvende PV-systemen en een haalbaarheidsstudie naar de voordelen van integratie van zonne-energie in een offshore windpark. Het nieuwe project stelt de UU in staat om voort te bouwen op eerder onderzoek naar het vergelijken van offshore en landgebonden zonne-energie.

Vattenfall heeft aangegeven geinteresseerd te zijn en ondersteuning te geven aan het project als observer.
Vattenfall is een toonaangevend Europees energiebedrijf, dat al meer dan 100 jaar de industrie elektrificeert, energie levert aan mensen thuis en het dagelijks leven moderniseert door innovatie en samenwerking. Vattenfall wil een fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Daarom jaagt het bedrijf de transitie naar een duurzamer energiesysteem aan met groeiende duurzame energieproductie en slimme energieoplossingen voor klanten. Vattenfall heeft ongeveer 20.000 medewerkers en opereert met name in Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Frankrijk. Vattenfall is een Zweeds staatsbedrijf.

RWE Renewables geeft aan interesse en ondersteuning te willen verlenen aan het project als observer.
RWE Renewables is één van de toonaangevende ondernemingen wereldwijd op het gebied van duurzame energie. De onderneming met ca. 3.500 medewerkers beschikt over windparken zowel op land als op zee, zon PV installaties en accu-opslag met een totale capaciteit ongeveer 9 gigawatt. RWE Renewables versnelt de uitbreiding van duurzame energie in 20 landen op vijf continenten. RWE Renewables wil in de periode 2020-2022 € 5 miljard netto investeren in hernieuwbare energie en haar hernieuwbare energieportefeuille uitbreiden tot een netto-capaciteit van 13 gigawatt. Daarnaast is de onderneming van plan verder te groeien in wind- en zonne-energie. Daarbij staan het Amerikaanse continent, de kernmarkten in Europa en de regio Azië/Pacific centraal.

Ventolines treedt op als observer in het project.
Ventolines begeleidt opdrachtgevers bij de ontwikkeling, bouw en asset management van inmiddels meer dan 2 GW geïnstalleerd vermogen duurzame energie. De dienstverlener heeft zowel onshore als offshore ervaring en werkt aan oplossingen voor zonne-, wind-, opslag- en systeemintegratieprojecten.

North Sea Farmers beheert de offshore test site waar de pilot wordt geïnstalleerd.
North Sea Farmers is een internationale non-profit ledenorganisatie voor de zeewiersector, bestaande uit ongeveer honderd uiteenlopende partners waaronder Oceans of Energy. NSF werkt aan gezamenlijke investeringsprojecten en kennisuitwisseling betreffende alle aspecten van duurzame zeewierteelt. De activiteiten zijn gericht op, maar niet beperkt tot de Noordzee.

TKI Urban Energy
TKI Urban Energy is een netwerkorganisatie die innovatieve bedrijven, kennisinstellingen en de Nederlandse overheid samenbrengt in innovatieve consortia op het gebied van duurzame energie en de gebouwde omgeving. TKI Urban Energy is betrokken bij het opstellen van nationale innovatieagenda’s en het verspreiden van innovatieresultaten.

TKI Wind op Zee
TKI Wind Op Zee faciliteert onderzoek, ontwikkeling, demonstratie, valorisatie, kennisoverdracht, (internationale) samenwerking, educatie en marktontwikkeling om de kostenreductie en economische impact van offshore wind te maximaliseren. Het TKI Wind op Zee Programma wil een grote bijdrage leveren aan de energietransitie door middel van kostenreductie en optimalisatie, inpassing in het energiesysteem en ruimtelijke inpassing.

Dutch Marine Energy Centre (DMEC)
Dutch Marine Energy Centre (DMEC) is een accelerator voor marine energy: het winnen van energie uit onze oceanen, zeeën en rivieren. Marine energy biedt oplossingen voor de toenemende vraag naar hernieuwbare energie wereldwijd. Om de sector verder op te schalen zet DMEC in op vier pijlers: innovatie, investeringen, markt toepassingen en beleid. www.dutchmarineenergy.com

OWIC – Offshore Wind Innovation Center
Het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) in de Eemshaven is een informatie-, opleidings- en innovatieorganisatie voor bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met offshore windenergie. De OWIC faciliteert de ontwikkeling van bedrijvigheid en innovatie op het gebied van offshore windenergie. Het brengt kennis en ervaring samen en maakt het toegankelijk voor overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

NWEA – Nederlandse WindEnergie Associatie
De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie op land en zee met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan de sterke windsector en het nieuwe beleid dat daarvoor nodig is.

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is beheerder van de Noordzee en kijkt vanuit die rol mee naar aspecten die samenhangen met het offshore solar park zoals bijvoorbeeld ecologie. Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van I&W.

Stichting De Noordzee
Stichting De Noordzee is al 40 jaar dé organisatie als het gaat om bescherming en duurzaam gebruik van de Noordzee. Wij richten ons op vier doelen: Ruimte voor natuur, Schone zee, Duurzaam voedsel en Natuurvriendelijke energie. Samen met anderen werken wij aan het oplossen van de grootste milieu uitdagingen op de Noordzee.

Vogelbescherming Nederland is observer en kijkt mee hoe via het project de kennis kan worden vergroot over het effect van drijvende zonnepanelen op vogelpopulaties.
Vogelbescherming Nederland is een onafhankelijke, landelijke natuurbeschermingsorganisatie. Het is de Nederlandse partner van BirdLife International, de organisatie die wereldwijd opkomt voor de bescherming van alle wilde vogels en hun leefgebieden

EINDE PERSBERICHT

Voor meer informatie:
Oceans of Energy
Ariane van Hoeken
ariane@oceansofenergy.blue
06 48 65 09 37

 

Call Now Button