Positieve uitspraak Raad van State voor Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding (DZZU)

12-04-2023

Windturbines op zee gecombineerd met floating solar

Op 12 april 2023 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak over de uitbreiding van het windpark Delfzijl Zuid. In deze zaak, die was aangespannen door een aantal appellanten, heeft de Raad van State getoetst of het bevoegd gezag (Provincie en Gemeente) op de juiste wijze eigen milieunormen heeft opgenomen in het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. De uitspraak komt erop neer dat de Raad van State het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor DZZU in stand houdt, met toepassing van de eigen projectspecifieke milieunormen. Hierdoor kan de geplande uitbreiding van het windpark Delfzijl Zuid plaatsvinden. 

Ventolines ontwikkelt het project in opdracht van de leden van Koepel Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding en is verheugd over deze uitspraak. Het is goed nieuws voor de realisatie van dit project en voor andere duurzame windprojecten in Nederland dat er nu duidelijkheid is over de milieunormen voor de ontwikkeling van windparken. Ventolines zal zich blijven inzetten om nieuwe windprojecten zo goed mogelijk en samen met de gemeentes, omwonenden en andere belanghebbenden te realiseren.

Ook voor de energietransitie en voor de uitvoering van het Nederlands Klimaatakkoord is deze uitspraak goed nieuws. We hebben nog een lange weg te gaan om te komen tot duurzame, beschikbare, betrouwbare maar vooral ook betaalbare energie voor iedereen. Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding is een van de duurzame energieprojecten die op korte termijn aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord kan bijdragen.

Call Now Button