Ventolines Gemba App is live

18-06-2018

Windturbines op zee gecombineerd met floating solar

De duurzame energiesector staat voor een enorme uitdaging: er zullen vele windparken en zonneparken de komende jaren gebouwd  gaan worden om de transitie naar duurzame energie mogelijk te maken. Dit betekent dat er veel bouwactiviteiten zijn, waarbij mensen risicovolle activiteiten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld hijsen, werken aan hoogspanningsinstallaties en werken op zee.

Tegelijkertijd zien we in Nederland een stijging van het aantal (dodelijke) ongevallen bij bouwactiviteiten. Er ligt een taak voor de duurzame energiesector om deze trend te keren. Dit begint met het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van alle betrokkenen bij een duurzame energieproject en het in kaart brengen van de risico’s.

Ook al weet iedereen dat het melden van veiligheidsobservaties bijdraagt aan de veiligheid, het is op een bouwplaats lastig om mensen gemotiveerd te houden om meldingen te maken. Formulieren (papier of online) om meldingen te maken zijn omslachtig. Meldingen worden daardoor niet of nauwelijks gedaan, terwijl er vele nodig zijn om een ongeluk te voorkomen.

Gemba is een moderne manier van het vergroten van het veiligheidsbewustzijn.

Gemba werkt vanuit drie waarden:

  1. Verhoog het aantal meldingen van onveilige situaties, door dit zo laagdrempelig mogelijk te maken.
  2. Een eenvoudige melding moet binnen 10 seconden te maken zijn: de hiervoor benodigde tijd mag nooit een belemmering zijn.
  3. Gebruik de kracht van elke smartphone, die snel gegevens van de melder, locatie en foto’s kan toevoegen.

De Gemba app stelt een persoon in staat om binnen 10 seconden een melding van een onveilige situatie te maken die bestaat uit:

  • Ernst van de situatie
  • Foto’s
  • Automatische locatiekaart met lay-out van het park
  • Korte omschrijving van melder

De melding wordt automatisch als PDF gemaild naar collega’s. Meldingen kunnen achteraf aangevuld of aangepast worden, bijvoorbeeld met extra foto’s, tekst of genomen maatregelen.

Jaarlijks maakt Ventolines een sectoranalyse die de belangrijkste veiligheidsthema’s voor de duurzame energiesector identificeert.

Naast veiligheid kan Gemba ook meldingen verwerken op het gebied van:

  • Kwaliteit: bijvoorbeeld verfschade, corrosie of losse bouten.
  • Voortgang: bijvoorbeeld een gemaakte kabelverbinding of geïnstalleerde heipaal: relevant voor rapportages en achteraf voor de as-built file.

Gemba kan altijd gratis gedownload worden uit de Appstore of Google Play. Echter, de app is pas bruikbaar als er een project is ingericht en er gebruikers zijn toegekend aan het project.

Plaats hier uw bestelling voor Gemba

Bekijk de app in de App Store of de Google Play Store.

Call Now Button