Aart van der Pal aangesteld als General Manager van Ventolines

4-09-2020

Windturbines op zee gecombineerd met floating solar

We zijn blij te kunnen aankondigen dat vanaf 14 september 2020, Aart van der Pal het managementteam van Ventolines komt versterken als General Manager. Aart is reeds geruime tijd werkzaak in de (duurzame) energiesector. Na circa 20 jaar voor Philips te hebben gewerkt, begon Aart in 2010 als R&D manager Wind Energy bij Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te Petten. Vervolgens werd Aart in 2012 directeur van de Business Unit Wind Energy waarna hij in 2017 werd benoemd tot COO, waarmee hij ook onderdeel werd van de ECN Directie. Afgelopen jaar werkte Aart als interim directeur fossielvrij bij Vattenfall.

Aart is aangesteld voor een periode van 1,5 jaar. In deze periode zal hij Ventolines voorbereiden op een volgende fase. Hij zal, naast het leiden van het dagelijkse management, de bedrijfsstrategie verder uitwerken en zich bezighouden met het structureren en verder professionaliseren van de organisatie.

Ventolines is met inmiddels bijna 100 medewerkers een hele actieve speler in de wereld van de duurzame energie. We zijn, vaak in een voortrekkersrol, betrokken bij een groot aantal duurzame energieprojecten, met nationale of zelfs Europese uitstraling, in de fase van realisatie of inmiddels exploitatie. Door daadkrachtig op te treden, vakkundig en inventief te werk te gaan, onszelf continu uit te dagen en altijd vooruit te blijven kijken. In alle fases van zowel wind-, zon- als opslagprojecten leveren we nu diensten, op het gebied van ontwikkeling, contractering, juridische zaken, systeemintegratie, bouw en beheer. Daarnaast geven we advies over Power Purchase Agreements en de elektriciteitsmarkt in het algemeen, stakeholdermanagement en investerings-, desinvesterings- en financieringstransacties. Het aanstellen van Aart zien we als een belangrijke stap om de wezenlijke rol, die we innemen in de duurzame energiesector, te kunnen blijven vervullen en de verdere ontwikkeling binnen Ventolines de komende jaren door te zetten.

Anne de Groot zal, als een van de eigenaren, vanzelfsprekend nauw betrokken blijven bij Ventolines en projecten zoals Windpark Fryslân en Windpark Westermeerwind, waarvan hij projectdirecteur is. Daarnaast zal hij zich (nog) meer toeleggen op het ontwikkelen en aantrekken van nieuwe projecten en proposities voor Ventolines.

We kijken uit naar de komst van Aart!

Call Now Button