Nieuwe overeenkomst maakt delen van netaansluiting wind, zon en opslag juridisch mogelijk

4-04-2022

Windturbines op zee gecombineerd met floating solar

In ons werk ervaren wij als geen ander de uitdagingen die netcongestie met zich meebrengt. We zien daarom ook de noodzaak van cable pooling, waarbij duurzame energieprojecten één aansluiting delen. Om deze reden zijn we trots op de vandaag gepubliceerde Cable Pooling Overeenkomst (CPO), die we in samenwerking met Invest-NL en Energy Storage NL hebben opgesteld. Met deze overeenkomst krijgen initiatiefnemers van duurzame energieprojecten de noodzakelijke, juridische handvatten om met één aansluiting voor wind, zon én opslag te werken.

——————————————————————————————————————-

START PERSBERICHT

Invest-NL, Ventolines en Energy Storage NL hebben vandaag de Cable Pooling Overeenkomst (CPO) met energieopslag gepubliceerd. Met deze overeenkomst krijgen initiatiefnemers van duurzame energieprojecten de noodzakelijke, juridische handvatten om met één aansluiting voor wind, zon én opslag te werken. Voor de energietransitie is het delen van netaansluitingen noodzakelijk omdat het elektriciteitsnet vol raakt. Volgens bovengenoemde partijen is de CPO daarbij een belangrijk instrument.

De Cable Pooling Overeenkomst (CPO)
In de CPO zijn bepalingen opgenomen voor het delen van één aansluiting voor wind-, zon- én opslagprojecten.  De overeenkomst gaat in op alle noodzakelijke randvoorwaarden die daarvoor geregeld moeten zijn. Zo bevat de overeenkomst bepalingen over de projectrealisatie, vergoedingen, de relatie met de netbeheerder, bemetering, programmaverantwoordelijkheid, terugregeling van installaties, financiering en aansprakelijkheid.

Ventolines is door Invest-NL gevraagd om de CPO met energieopslag te schrijven. Rens Savenije, Business Lead Systeemintegratie bij Ventolines: “Ventolines begeleidt opdrachtgevers bij de ontwikkeling, bouw en het beheer van duurzame energieprojecten. In ons werk zien en ervaren we de maatschappelijke noodzaak en de technische haalbaarheid van cable pooling. Maar dan moeten initiatiefnemers hier ook echt mee aan de slag kunnen. Daarvoor maakten we vorig jaar al een overeenkomst voor het delen van één netaansluiting voor wind- en zonneparken. Energieopslag ontbrak nog aan deze overeenkomst. In de vandaag gepubliceerde CPO is energieopslag toegevoegd.”

Toewerken naar een efficiënter netgebruik
Als opdrachtgever was Invest-NL nauw betrokken bij de totstandkoming van de CPO met opslag. Diederik Apotheker, Senior Business Development Manager bij Invest-NL: “We zien dat zon- en windenergieproducenten graag aan de slag willen met energieopslag maar nog veel vragen hebben over de manier waarop dit kan. Invest-NL ziet het als haar taak om ondernemers hierbij te helpen. Met deze overeenkomst zorgen we nu voor de noodzakelijke handvatten om dit via één aansluiting te doen.”

Energy Storage NL, de vereniging voor de Nederlandse energieopslagsector, is blij met de nieuwe overeenkomst. Jeroen Neefs, branchemanager Energy Storage NL: “We zien dat het Nederlandse elektriciteitsnet steeds voller raakt. We moeten daarom toewerken naar een efficiënter netgebruik. Dit kan niet zonder de inzet van energieopslag. We hopen daarom dat deze overeenkomst ervoor zorgt dat opslagtechnologie nog meer wordt ingezet in Nederland.”

Elisabetta Aarts, Chief Legal Officer bij Ventolines: “Het is belangrijk dat wordt verduidelijkt dat het wettelijke kader voor cable pooling ook voor opslag kan worden toegepast. De Elektriciteitswet 1998 noemt de mogelijkheid nu alleen voor wind- en/of zonneparken. Opslag lijkt over het hoofd gezien.”

Ventolines, Invest-NL en Energy Storage NL roepen de wetgever op om op korte termijn buiten twijfel te stellen dat cable pooling ook bedoeld is voor opslag.

EINDE PERSBERICHT

Heeft u vragen over dit bericht, of wilt u meer weten over systeemintegratie? Neem dan contact op met Rens Savenije, renssavenije@ventolines.nl.
Call Now Button