Gemeente Noordoostpolder legt bestemmingsplan voor 250 MW batterij ter inzage

14-12-2023

Windturbines op zee gecombineerd met floating solar

De 250 MW batterij in de Noordoostpolder – waarvoor Ventolines het ontwikkelwerk doet – is dichterbij gekomen. Het college van B&W van gemeente Noordoostpolder heeft vandaag het ontwerpbestemmingsplan voor het project naar de gemeenteraad gestuurd. Vanaf woensdag 20 december 2023 ligt het bestemmingsplan ter inzage voor omwonenden.

Met de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan bevestigt de gemeente haar steun aan dit batterij-initiatief aan de Westermeerdijk, in het buitengebied van Espel. Het is één van de eerste batterijprojecten van deze schaal die in Nederland wordt gerealiseerd. De terinzagelegging duurt zes weken en loopt tot 31 januari 2024.

Ruimtelijk goed inpasbaar
In het persbericht hierover van dat de gemeente Noordoostpolder schrijft wethouder Toon van Steen dat het project ruimtelijk goed past bij de opweklocatie aan de Westermeerdijk. Daarmee doelt hij op de aanwezigheid van Windpark Noordoostpolder, waarvan de windparken NOP Agrowind en Westermeerwind straks met 430 MW zijn verbonden met dit batterijpark.

Als de ruimtelijke procedure is afgelopen en het bestemmingsplan definitief is, kan Ventolines voor opdrachtgever Begro Energy Projects de nodige vergunningen aanvragen. Naar verwachting vindt dat plaats in 2024, waarna in 2025 de bouw begint. Uiterlijk in 2026 zal het batterijpark volledig operationeel zijn.

Flex- en balanceerdiensten
Het batterijpark beslaat een oppervlakte van 4 hectare en ligt pal naast het hoogspanningsstation Westermeerdijk van TenneT. Een deel van de grootschalige batterij wordt rechtstreeks aangesloten op het netwerk van TenneT, waardoor aan de landelijk netbeheerder flex- en balanceerdiensten aangeboden kunnen worden. Twee andere delen gaan ten dienste staan van de twee windparken, waardoor duurzaam opgewekte elektriciteit tijdelijk kan worden opgeslagen en niet verloren gaat.

Rens Savenije, Business Lead Systeemintegratie: “Dit project is een perfect voorbeeld van een combinatie van windparken, zonneparken en batterijen nabij eenzelfde hoogspanningsstation. Dit is systeemintegratie ten voeten uit en hiermee lopen we echt voorop in de markt. Ventolines krijgt steeds vaker verzoeken van ontwikkelaars en investeerders om hun projecten te ondersteunen met de vergunningen of contractering en inmiddels werken wij aan een groot portfolio aan batterijprojecten voor verschillende klanten.”

Ventolines begeleidt de totale ontwikkeling van het batterijpark en zal naar verwachting ook zijn kennis en expertise inzetten in volgende fasen van dit project.

Call Now Button