Waarom een onafhankelijke HSSE-coördinator essentieel is om uw projectdoelstellingen te verwezenlijken

1-02-2022

Windturbines op zee gecombineerd met floating solar

HSSE management is onmisbaar in het succesvol maken van een windproject. Hoe benadert Ventolines HSSE management voor haar klanten in de bouwfase van een windpark met meerdere aannemers en vele raakvlakken?

Waarom is HSSE-management belangrijk op een bouwplaats?

Als projecteigenaar streeft u ongetwijfeld naar een gezonde en veilige werkplek voor alle betrokkenen en wilt u het milieu zoveel mogelijk beschermen. Goed HSSE-management (gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu) is dan ook van cruciaal belang om die doelstellingen te bereiken. Hoewel het niet altijd het eerste is waar je aan denkt bij de ontwikkeling van een windproject, kan slecht HSSE-management leiden tot ernstige incidenten, aanzienlijke projectvertraging en uiteindelijk ook reputatieschade. Dus hoe zorgt u ervoor dat dit allemaal niet gebeurt in uw project? Vooral wanneer u geen turn-key aannemer op de site hebt en u als eigenaar de controle over de raakvlakken tussen contracten hebt?

HSSE-coördinatie bij uw windproject

Uiteindelijk is elke aannemer ter plaatse verantwoordelijk voor het HSSE-management van zijn eigen werkzaamheden. In niet-turn-key windprojecten zullen meerdere aannemers tegelijkertijd op de bouwplaats aan het werk zijn. Om conflicten tussen deze verschillende aannemers te voorkomen, hebben de meeste bouwprojecten contractueel één aannemer aangewezen als de belangrijkste HSSE-coördinator, vaak is dit de leverancier van de windturbine. Deze HSSE-coördinator is de belangrijkste contactpersoon voor het beheer van de werkvergunningen, de risicobeoordelingen en het beheer van conflicten tussen werkzaamheden van verschillende aannemers.

De aanstelling van de leverancier van de windturbine als HSSE-coördinator lijkt voordelig te zijn, aangezien hij aansprakelijk kan worden gesteld voor alle mogelijke incidenten. Dit waarschijnlijke voordeel gaat echter gepaard met een aantal ernstige nadelen:

 • De HSSE-coördinatie van de leverancier van de windturbines op de bouwplaats wordt aangestuurd door interface management en kan niet onafhankelijk worden gezien.
 • De leverancier van de windturbines zou ruimte kunnen geven voor zijn eigen werkzaamheden en de andere aannemers verwaarlozen. Dit zou kunnen resulteren in een claim van bijvoorbeeld de aannemers van de fundaties en toegangswegen in extra tijd en kosten.
 • HSSE-coördinatoren van de leverancier van de windturbines zouden kunnen vrezen voor claims bij het corrigeren van andere aannemers bij het maken van hun beslissingen.
 • Ook zijn zij verantwoordelijk voor hun eigen individuele HSSE prestaties.

Ventolines heeft een gestroomlijnd HSSE proces ontwikkeld voor het coördineren van de verschillende aannemers op uw bouwlocatie, waardoor de voortgang wordt gemaximaliseerd en de risico’s voor gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu tot een minimum worden beperkt.

Hoe zien wij de rol als onafhankelijke HSSE coördinator voor windpark eigenaren?

 Natuurlijk moet, voordat een aannemer op de bouwplaats mag werken, al het personeel een Project Introductie hebben en moeten alle Risicobeoordelingen en Method Statements (RAMS) aanwezig zijn. Wanneer de aannemers met hun werkzaamheden beginnen, zal (zullen) de HSSE-coördinator(en) deze werkzaamheden gaan monitoren en controleren aan de hand van het volgende proces:

 • De aannemers zijn verplicht een week voor de uitvoering van de werken een Werkmelding in te vullen, waarin zij aangeven welke werkzaamheden zij van plan zijn uit te voeren, waar op de bouwplaats en op welke tijdstippen.
 • De HSSE-coördinatoren verzamelen al deze Werkmeldingen en gaan na of er potentiële conflicten tussen de verschillende aannemers ontstaan.
  Tijdens een wekelijkse Simultaneous Operations (SimOps) vergadering met een vertegenwoordiger per aannemer, zullen deze potentiële conflicten tussen de verschillende aannemers worden besproken. Dit kan tot het volgende leiden:
  – Door besprekingen komen de aannemers erachter dat het met enkele aanvullende maatregelen veilig is om gelijktijdig op een locatie te werken.
  – Als dat niet het geval is, kunnen de aannemers bespreken of ze hun planning kunnen verschuiven om conflicten te vermijden.
  – Als ook dat niet mogelijk is, beslist de onafhankelijke HSSE-coördinator welke werkzaamheden moeten worden uitgesteld, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan de werkzaamheden die voor het project in zijn geheel het belangrijkst zijn.
 • De notulen van deze vergadering worden aan alle aannemers op de bouwplaats verstrekt, met daarbij eventuele aanvullende maatregelen en regels, om ervoor te zorgen dat alle aannemers op de bouwplaats op de hoogte zijn.
 • Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen onafhankelijke HSSE-inspecteurs controleren of de aannemers zich aan de regels en afspraken houden. Ventolines heeft hiervoor een app ontwikkeld genaamd “Gemba”, waarmee alle projectleden en aannemers eenvoudig HSSE-observaties kunnen melden. Hierdoor is het mogelijk om op korte termijn de juiste actie(s) te ondernemen.
 • Daarnaast maken we gebruik van onze online inspectie app “Genus” om bevindingen van geplande inspecties vast te leggen en te zorgen voor een goede afronding van acties. Beide systemen (“Gemba” en “Genus”) geven ons input voor onze frequente trendanalyse die ons in staat stelt om specifieke aandachtsgebieden of andere verbeteringen die op het project kunnen worden gemaakt te identificeren.

Conclusie

Het hebben van een onafhankelijke HSSE-coördinator bij uw wind project is essentieel voor het bewaken van uw projectdoelen, het maximaliseren van de efficiëntie, terwijl de gezondheids- en veiligheidsrisico’s tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht. Onze manier van werken als onafhankelijk HSSE-coördinator heeft de volgende voordelen opgeleverd voor onze klanten:

 • Identificatie van potentiële bouwconflicten in een vroeg stadium om een manier van werken te creëren die zich aan alle planningsmijlpalen houdt en de HSSE-interface risico’s tussen aannemers minimaliseert.
 • Risico’s geanalyseerd tussen aannemers met behulp van de SimOps tools, als gevolg van een HSSE gerelateerd planningsproces. Dit resulteert in een veilige, effectieve en uiteindelijk tijdbesparende uitvoering.
 • Verbetering van de beste projectkeuzes, waardoor de risico’s van extra kosten en tijd worden beperkt dankzij een gecontroleerde uitvoering en mandaat als HSSE-coördinator voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Brede kennis bij al het personeel dat aan het project werkt over de geplande activiteiten, wat een doeltreffende uitvoering tijdens de bouwfase vergemakkelijkt. Een vlotte en gecontroleerde uitvoering van de werkzaamheden heeft een direct en positief effect op HSSE.

Call Now Button