Windplan Groen mag worden gebouwd

16-09-2020

Goed nieuws! De Raad van State heeft gisteren goedkeuring gegeven aan het inpassingsplan van Windplan Groen, het grootste windproject op land in Nederland. Het gaat om 90 windturbines in noordoost Flevoland, waarbij wel vierhonderd agrariërs en inwoners uit het projectgebied betrokken zijn. Met circa 500 MW nieuw opgesteld vermogen levert dit windplan straks een substantiële bijdrage aan de nationale klimaatdoelstelling. Naar verwachting kunnen de windturbines samen evenveel elektriciteit opwekken als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt.

Ventolines heeft met veel genoegen een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het windpark. Bovendien zijn wij betrokken bij de contractering van de windturbines en geven we technisch, financieel en juridisch advies. Daarnaast ondersteunen we Windkoepel Groen (WKG) op gebied van omgevingscommunicatie en stakeholdermanagement. We zijn trots dat we ook in de aankomende fase WKG weer mogen bijstaan.

————————————————————————————–

Persbericht van Windkoepel Groen, 16 september 2020

Windplan Groen mag worden gebouwd

DRONTEN – Windplan Groen mag worden gebouwd. De Raad van State heeft in de uitspraak van 16 september 2020 nagenoeg alle beroepen die zijn ingediend tegen het Rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen ongegrond verklaard. Dat betekent dat hiertegen geen bezwaar of beroep meer kan worden ingesteld.

Raad van State verbetert plan

Eén beroep is gegrond verklaard. Dit beroep ging over het geluid en de slagschaduw van alle nieuwe windturbines samen. Volgens de Raad van State moet duidelijker worden vastgelegd dat de nieuwe windturbines samen niet meer slagschaduw en geluid veroorzaken op bijvoorbeeld een woning van derden dan is vastgelegd in de landelijke normen voor geluid en slagschaduw. De Raad van State heeft nu zelf het plan zo aangepast dat dit goed is geborgd. WKG was altijd al van plan deze normen na te leven, dit heeft WKG toegezegd op de zitting en de Raad van State legt het nu juridisch vast.

Verantwoord plan

Windkoepel Groen (WKG), de initiatiefnemer van Windplan Groen, is blij met de uitspraak. Volgens WKG bevestigt dit dat Windplan Groen een verantwoord plan is met balans tussen het opwekken van veel duurzame energie en oog voor de omgeving. Tegelijkertijd heeft WKG er begrip voor dat betrokkenen uit de omgeving deze uitspraak als teleurstellend kunnen ervaren. WKG is en blijft daarom graag in gesprek met onder anderen omwonenden. Daarom neemt WKG binnen afzienbare tijd contact op met de appelanten die beroep instelden tegen Windplan Groen om met hen de uitspraak en de vervolgstappen voor Windplan Groen te bespreken.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Raad van State.

Veel duurzame elektriciteit

Windplan Groen is een plan voor 90 nieuwe windturbines in Oostelijk Flevoland. Onderdeel van het plan is ook dat 98 bestaande windturbines in het projectgebied worden gesaneerd, conform de doelstelling van saneren en opschalen in het Regioplan Windenergie. Daardoor wordt er straks in Flevoland met minder windturbines meer duurzame elektriciteit opgewekt. Naar verwachting kunnen deze 90 windturbines samen evenveel elektriciteit opwekken als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt.

Voorbereidingen voor sanering, bouw en participatie

WKG gaat nu verder met de voorbereidingen om de bestaande windturbines te saneren en de nieuwe windturbines te bouwen. Zo moeten aannemers worden geselecteerd voor de aanleg van wegen en kraanopstelplaatsen en worden één of meerdere windturbineleveranciers geselecteerd. De planning is dat in de loop van 2021 het werk aan onder andere de wegen en elektriciteitskabels begint en in de loop van 2022 met de bouw van de eerste windturbines wordt begonnen. De omgeving wordt daarover geïnformeerd (onder andere via de nieuwsbrief, aanmelden via www.windplangroen.nl) en bij betrokken. Ook kan WKG nu de financiële participatie voor de kernen concreter maken, omdat nu duidelijk is dat Windplan Groen wordt gerealiseerd. Wie daarvan op de hoogte wil blijven, wordt geadviseerd zich aan te melden voor de nieuwsbrief van Windplan Groen.

Call Now Button