Zonnepark Woudhuizermark in Apeldoorn

Zonnepark Woudhuizermark in Apeldoorn

Zonnepark Woud­huizer­mark Meer informatie Over dit project Ten zuidoosten van Apeldoorn hebben een aantal agrarisch ondernemers percelen in eigendom waar ze nu mais op verbouwen. Op die gronden willen ze graag een zonnepark realiseren, een 100% lokaal...
Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding

Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding Meer informatie Over dit project Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare energie. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Duurzame energie is nodig om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen...
XY Wind

XY Wind

XY Wind Meer informatie Over dit project XY-Wind is een lokaal initiatief van boeren in Oost-Flevoland bij Biddinghuizen. Bijzonder aan dit project is dat de lokale gemeenschap vanaf het begin nauw betrokken is geweest bij het project. De meeste bewoners van de wijk...
Windplan Groen

Windplan Groen

Windplan Groen Meer informatie Over dit project Windkoepel Groen (WKG) is initiatiefnemer van Windplan Groen in Oostelijk Flevoland, een samenwerking tussen lokale inwoners en ondernemers. Ruim 400 agrariërs en inwoners uit het projectgebied (ruim 80 procent van het...
Windpark Fryslân

Windpark Fryslân

Windpark Fryslân Meer informatie Over dit project Windpark Fryslân zal bestaan uit 89 windturbines in het Friese deel van het IJsselmeer, nabij Breezanddijk. Met 383 MW is dit wereldwijd het grootste windpark in een binnenwater, met 89 turbines in aanbouw. De...
Call Now Button